صفحه اصلی > دست نوشته ها 
اخبار > اعلام خبر خوش


نسخه چاپي  ارسال به دوست

اعلام خبر خوش
    ...اعلام فرمانداري ويژه براي شهرستان شاهرود يك ره آورد بزرگ دولت نهم به مردم عزيزمان بوده است...

   

اعلام فرمانداري ويژه براي شهرستان شاهرود يك ره آورد بزرگ دولت نهم به مردم عزيزمان بوده است. پس از اعلام فرمانداري ويژه پي گيري جهت چارچوب بندي شدن اين فرمانداري ها آغاز شد و يكي از پيشنهادهاي مشخص، تصويب بودجه مستقل جهت اين فرمانداري ها بوده است كه نهايتاً با هماهنگي هاي انجام شده بين نمايندگان داراي فرمانداري ويژه نامه اي خطاب به رياست محترم جمهوري جهت استقلال بودجه اي اين شهرستان نوشته شده است و خوشبختانه اين مهم با نگاه ويژه شخص رياست محترم جمهوري جناي آقاي دكتر احمدي نژاد در بودجه سال 1390 گنجانده شده است. اين گام بسيار مهم و اساسي براي فرمانداري هاي ويژه است كه بودجه اين شهرستان ها از جمله شهرستان شاهرود هميشه سرافراز و عزيز ما، بدون دخل و تصرف در استان مستقيما به اين شهرستان ها داده مي شود.

يبش از يكماه پيش رياست محترم جمهور اين خبر را به بنده دادند اما فرمودند كه در جايي مطرح ننمايم تا اين كار خوب، در وسط راه آسيب نبيند. اينجانب هم به شكل كلي در نوشتاري و همچنين در سخنراني روز بيست و دوم بهمن ماه بعنوان يك خبرخوش به اطلاع مردم عزيزمان رسانده ام.

امروز بايد هم خداي را سپاسگزاري نماييم و هم از دولت عدالت محور و شخص رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر احمدي نژاد كه به يك خواسته اساسي و بزرگ ما جامه تحقق پوشانده اند قدرداني نماييم و البته اميدوارم اينكار در مجلس شوراي اسلامي در جريان تصويب بودجه آسيب نبيند. اين كار بزرگ بر همه مردم عزيزمان خصوصا مردم شهرستان عدالتخواه شاهرود مبارك باشد.

http://www.kazemjalali.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=140&newsview=1142

يکشنبه ١ اسفند ١٣٨٩
نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1389/12/17 10:41
0
0
سلام علیکم. دكتر ارجمند براي بودجه مستقل شاهرودببینیم و تعریف کنیم.ولی مطمئن باشید اگر هم رخ دهد چند سال دیگر منسوخ می شود .مثل پلاک اتومبیل های اداری که مرحوم حسینی شاهرودی تلاش بسیاری کرد و بعد دوباره به نام مرکز استان شد و یا همین نیروگاه 500 مگا واتی شاهرود که به 324 مگا وات کاهش و سمنان به 648 مگاوات افزایش یافت جالب اینکه دستور رییس جمهور بوده است و یا کارخانه خودرو سازی که باید با دستور رییس جمهور و تصمیم استاندار در منطقه محروم باشد که خوشبختانه با تحقیقات بسیار شهر سمنان محروم شناخته شد. دکتر خسته نباشی فرمانداری که منصوب استانداری سمنان است باز هم بودجه مستقل را بر می گرداند تا در مرکزاستان هزینه شود شما واقعا از بندگان ساده خدایید ولی سیاست مدار از دیدگاه دیگران.موفق باشید
کاربر مهمان
1389/12/12 8:18
1
0
آقای جلالی خواهش میکنم کاری کنید که نامتان به عنوان شخصی که استان شاهوار را بنا نهاد در تاریخ ثبت کنید.
کاربر مهمان
1389/12/11 20:7
0
0
خیلی ممنون از زحمات شما ولی من فکر نمی کنم سمنانی ها بگذارند این مهم تحقق پیدا کنه قطعاٌ با شیطنت جلوی اینکار را میگیرند همچنان که در این سالها اینکار را کرده و چنان جلوی رشد وتوسعه شاهرود را گرفته اند که عملاٌ بعد از زحمات مرحوم حسینی کمتر شاهد اخبار خوشحال کننده بودیم . به نظر من تا زمانی که اتحاد مردم شاهرود با یکدیگر شکل نگیره هیچ اتفاقی خیلی مهمی شکل نخواهد گرفت
کاربر مهمان
1389/12/09 14:32
1
0
به امید اجرای دقیق قوانین و تداوم راه رسیدن به شاهرود مستقل از جور بی عدالتی ها اقای جلالی خیلی ممنونم اما بازهم از سعی و تلاش دست نکش
کاربر مهمان
1389/12/07 9:59
0
0
... بشنو و ... تا شاديمان افزون گردد. متشكريم دكتر
کاربر مهمان
1389/12/06 22:46
0
0
آقای جلالی ما می خواهیم مختار استان سمنان باشی !!! حق مردم شاهرود را از انحصار طلبان مرکز استان بستانید . دعای مردم شاهرود پشتوانه شماست .
کاربر مهمان
1389/12/06 21:10
0
0
نماینده عزیز ،خبر خوش تشکیل نهاد مردمی مقتدر را نیز سریعتر اعلام نمائید .
کاربر مهمان
1389/12/06 18:8
0
0
اب زنيدراه راچونكه بهارميرسد اري ، اري متشكريم .تشكرازرياست محترم جمهوروعدالت محورجناب اقاي دكترمحموداحمدي نژادواززحمات طاقت فرساوخستگي ناپذيروواقعاجانفشاني جنابعالي نماينده بزرگواربعنوان سربازوطن . اين خبرچنان موج شادي دربين مردم شاهرودايجادكردكه درخانواده هاوبعضي ادارات باتوزيع شيريني وشكلات انراجشن گرفتند.انشااله كه بانظرمثبت نمايندگان محترم وولايت مداروعدالتخواه مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسدكه تصويب ان خودنيازبه همت وپشتيباني مضاعف دارد.وبعدازان ازانجاكه .........عادت داشته اندكه مال شهرستانها به خصوص شاهرودرابالابكشندوبخورندواين جزوعادات انها شده است وبه قول معروف ترك عادت موجب مرض است لذاپس ازتصويب اين قانون بصورت دائم دربودجه هاي سنواتي كشور،لابي ها وطالبان قدرت وثروت درمركزاستان بيكارنمي نشينندواجازه نخواهندداداين لقمه چرب وبزرگ ازسفره انهاحذف گرددوامسال وهرساله ممكن است چوب لاي چرخ ان گذاشته وازاجراي كامل وهرساله ان جلوگيري نمايند.لذاازشمانماينده هوشياروريزبين وسياستمدارتقاضاداريم جهت جلوگيري ازدستبردوراهزني لطفابودجه رابصورت هوايي ازبالاي سمنان عبوردهيدچون چنانچه مديريت ويااجراويانظارت وياهر....اين بودجه حتي ذره وگوشه اي ازان دردست تنگ نظران مركزاستان باشدبراي بازپس گيري ان نيزبايديك نسل متحمل زحمات فراوان گردد.. براستي كه بهاردرشاهرودزيبااين قاره كوچك زودترازجاهاي ديگرايران رسيده است .شاهرودي كه گياهان وگلهاي ان پژمرده وگاها مرده بودندوبااراده ونيت شوم ...درحال خزان بود،بدست باغبان صالح ودلسوز ان يعني نماينده عزيزدوباره شكوفا وزنده شدونفس كشيد.شاهروددردوران احمدي نژادوولايت اقادرحال زنده شدن است كه درتاريخ ثبت خواهدشد. وامامطلبي درباب مقاله پيام استان . به نويسنده يا به اصطلاح نويسندگان (تعدادي ازلابي ها)مقاله پيام استان مورخه 4/12/89 به عنوان يك شاهرودي اصيل عرض ميكنم ،يامتوجه واقعيتهانيستيدوياخودرابه...زده ايد.به شماوبقيه همفكرانتان (ازخودمتشكران وخودبزرگ بينان )درمركزاستان توصيه ميكنم وپيام ميفرستم اين تو... ازان تو....نيست .دوران ارباب رعيتي بيش از30سال است كه تمام شده وماهمان نسلي هستيم كه شاه ظالم ونصيري خون اشام رابه زيركشيديم وطاغوت راسرنگون كرديم .اقا ما اقابالاسري مثل ...نميخواهيم اگرمادروغ ميگوييم وشماراست ميگوييداتخابات محلي واستاني برگزاركنيدتاببينيدچنددرصدازمردم اين استان (قومس )بشماراي خواهنددادواگرازان روزميترسيدلطفاجوسازي نكنيدوبيشترازاين اوضاع راخراب نكنيد.شمااگرمديريت وسياست بلدبوديدنمي گذاشتيداين استان متلاشي شودوهرروزتقاضاوصداي جدايي ازسمنان واتصال به استانهاي ديگربلندشود.اين مشكلات فقط بدليل تنگ نظري ميباشدوبس .شمادراين مدت (......)نتوانستيداستاني رابسازيدونگه داريدومنابع وسرمايه هاي انراحفظ كنيدوفقط وفقط به فكرخودتان ،شهرتان ،مردمتان ،دانشگاهتان ،مراكزدرماني تان ،صنايع تان ،اب تان ،افزايش جمعيت تان ،بزرگ شدن شهرتان ،قدرت تان ،منافع تان ...بوديدوهستيدوبقيه درحال مرگ دست وپاميزنندكه نميرندوفقط زنده بمانندونابودنشوندوازروي نقشه محونشوندواين مقدارتوسعه اي هم كه شده باچنگ ودندان واراده مردممان انهاراحفظ كرده ايم . لطفا هيچ موقع به خوداجازه ندهيدكه خودرابامراكزاستانهاي ديگرمقايسه كنيدكه فرق بين شماوبقيه مراكزاستانهااززمين تااسمان است واگرشمابخواهيدروزي خودرابامراكزاستانهايي مثل خراسان رضوي ،اصفهان ،شيراز ،زنجان و....مقايسه كنيدوبه انجاپربكشيدحتماپرهايتان ميسوزدوخاكسترميشودوباسربه زمين خواهيدخورد.انهاتنگ نظرنيستندوفقط خودشان رانميبينندودنبال دوتااداره كل ويك فرودگاه راه نمي افتندواستانشان رابه هم نمي ريزندوباگشاده رويي وهمت بلندبه بقيه شهرستانهايشان كمك ميكنند تافرودگاه سبزواررونق بگيرد،تاايران خودروكاشان به سرعت راه اندازي شود.انهاهيچ موقع نگفتندگوشتهاي يك پروژه مال ماواستخوانهايش براي بقيه .انهادنبال قدرت نيستنددنبال خدمتند.انهاحق شهرستانهارانمي خورندوحقوق انهاراپايمال نميكنند.انهافوري دركنارپارك علمي وفن اوري استانشان يك پارك ديگرشهرستان راالم نميكنندوباتبليغات صداوسيمايشان وكمك بودجه استانيشان يكي رادرحاشيه ويكي رابزگ وتقويت نميكنند.انهاهمه همت وبودجه ورزشي استان راصرف تسريع درساخت ورزشگاه 15000 نفري مركزاستانشان نميكنندبلكه بخشي ازانرابراي ساخت ورزشگاه 15000 نفري شهري ديگرميكنندوانراازحالت زمين مسطح درمي اورند.انهااباداني شهرخودشان رابربسترويراني بقيه شهرهاننهاده اند.انهابزرگندوباسابقه تاريخي بزرگ وازمايش خودرابدرستي پشت سرگذاشته اند.انهاخون به دل هم استانيهايشان نمي كنندوبادرددل هم استانيهايشان اظهارهمدردي ميكنندودست انهاراميگيرند.شما(وطالبين عدالت )به گذشته نگاه كنيدوببينيد بارانت خواري دراين مدت مديريت شماومركزيت شما(خصوصالابي هاي سمناني )چه به روزبقيه امده است وچه ظلم هاوبي عدالتي هاكه روانداشته (درهمه زمينه ها)وماپيروان مكتب ولايت وشيعه علي ومرام حسين ،اموخته ايم كه درمقابل بي عدالتي وظلم سرفرودنياوريم وهميشه بي عدالتي ناشي ازظلم است كه ايستادگي درمقابل ظلم وزورگويان مركزاستان امري لازم ودرجهت اجراي عدالت .ونسل امروزوفرزندان مااين رابخوبي درك كرده است كه ازحق خوددفاع نمايدكه حق گرفتني است .
کاربر مهمان
1389/12/06 3:7
0
0
ضمن تشکر عزم ویژه ریاست محترم جمهوری بر عدالت گستری وتلاش نماینده محترم شاهرود ،سوال این است که اعتبارات تخصیص یافته سفر ریاست محترم جمهور به استان که در اختیار استاندار محترم است و مبالغ هنگفتی است چه می شود؟
کاربر مهمان
1389/12/05 16:44
0
0
دکتر جلالی یاد مرحوم حسینی را در ذهن مردم شاهرود زنده کردی .اکنون شاهرود در سه دهه پس از انقلاب یک حسینی دیگر تحویل جامعه داده است .امیدواریم این خبرهای خوش تکرار گردد ومردم شاهرود هر روز شاهد شنیدن خبر های خوش در خصوص شهرستان باصفایشان باشند . تا شکاف بی عدالتی در این استان کمتر گردد و مردم شاهرود به حق خود برسند .
کاربر مهمان
1389/12/05 13:7
0
0
با تشکر از نماینده محترم .منتظر شنیدن خبرهای خوش در خصوص افزایش پروازهای فرودگاه شاهرود و احداث شهرک سینمایی هستیم .
کاربر مهمان
1389/12/05 10:36
0
0
نماینده عزیز خداوند به شما و خانواده محترمتان عزت و سلامتی وافر عنایت فرماید . شادی را به مردم شاهرود هدیه کردید .
کاربر مهمان
1389/12/05 10:10
0
0
سلام دكتر جان پاينده باشي منتظر اخبار خوش بعدي هستيم هميشه در قلب ما هستيد.
کاربر مهمان
1389/12/04 23:13
0
0
شکرانه این موهبت حفظ آن است
کاربر مهمان
1389/12/04 22:56
0
0
نماینده ...و حامی مستضعفین ، محبوب مردم شاهرود طعم عدالت شیرین است .
کاربر مهمان
1389/12/04 21:28
0
0
با عرض تسلیت به انحصار طلبان ......!!!
کاربر مهمان
1389/12/04 20:18
0
0
اقای جلالی ضمن تشکر از زحمات شما لطفا باچه خواری دولت رو نکنید تا همیشه محبوب باشید
کاربر مهمان
1389/12/04 14:9
0
0
باتشكروقدرداني به خاطرتلاشهاي بي دريغ شمانماينده محترم شهرمان شاهرود.اميداست درسايه الطاف الهي سلامت وموفق باشيد.
کاربر مهمان
1389/12/04 14:1
0
0
شاهرود را زنده کردی دکتر ,درود به شرفت و زنده باد شاهرود و شاهرودی
کاربر مهمان
1389/12/04 13:36
0
0
اي ول اي وله اي ول دكتر ما يله اي ول
کاربر مهمان
1389/12/04 13:26
0
0
یک گام دیگر به اجرای عدالت در استان سمنان نزدیک شدیم .متشکریم آقای جلالی
کاربر مهمان
1389/12/04 13:9
0
0
اجرک الله
کاربر مهمان
1389/12/04 12:15
0
0
با تشکر از زحمات جنابعالی امیدواریم از این بودجه به دهیاری ها نیز تعلق بگیرد که اوضاع وخیمی دارند
کاربر مهمان
1389/12/04 11:50
0
0
دمت گرم دکتر جون . .............که حق شاهرودی ها رو پایمال کردن
کاربر مهمان
1389/12/04 9:56
0
0
سلام متشكريم
کاربر مهمان
1389/12/04 9:41
0
0
دمت گرم داش کاظم .
کاربر مهمان
1389/12/04 0:36
0
0
بابا این کاری که تو کردی دیگه آخرشه. به جون خودم اگه یه دوره دیگه رای بیاری یه نفری می تونی یه شهرستان برا خودت بزنی . بس که خوردی
کاربر مهمان
1389/12/04 0:4
0
0
سلام .جناب آقای دکتر کاظم جلالی از شما به خاطر زحمات فراوان متشکرم ......... خداوند متعال نگهدار شما و خانواده باشدو موفقباشید در تمام امور انشاءالله.
کاربر مهمان
1389/12/03 23:33
0
0
با تشکر فراوان از رئیس جمهور محبوب و نماینده عزیز مردم شاهرود امیدوارم بودجه مستقل بااختیارات مستقل کامل شود
کاربر مهمان
1389/12/03 22:56
0
0
باسلام.واقعا تبریک میگم. واقعا خسته نباشید. من به دلایلی چندبار از نزدیک ایشان را دیدم. واقعا تلاش و حس احساس مسئولیت ایشان نسبت به مردم شاهرود ستودنیست. امید است روزی همه ی مسئولین با چنین تلاش و فروتنی موجبات امیدواری هموطنانمان را فراهم آورند. سلامت باشید
کاربر مهمان
1389/12/03 22:30
0
0
ایول
کاربر مهمان
1389/12/03 21:32
1
0
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت نماینده محترم و خستگی ناپذیردکتر جلالی.خبر بسیار خوشحال کننده ای بود.امیدوارم با پیگیری های مستمر جنابعالی این تلاش ها به ثمر نهایی برسد و روزی برسد که از ...رها شویم چون واقعا شاهرود عزیزمان مظلوم واقع شده است.این یکی از آرزوهای بنده میباشد.چقد خوبه که اتفاقات مهم شهر همیشه از طزیق پیامک به اطلاع مردم برسه.کار جالبیه.در ضمن از انتقادات یکسری همشریان دلگیر نشید شاید حق داشته باشن چون از مسولان زیاد شعار شنیدن ولی نمیدونن که شما یه دونه ای.به امید روزی که شاهرود استان بشه.دست حق هب همراه شما و دوستان همراهتان.
کاربر مهمان
1389/12/03 20:45
0
0
اززرحمات جناب اقای دکتر کاظم جلالی نماینده مجبوب وزحمتکش شهرمان کمال تشکر وسپاسگذاری رادارم
کاربر مهمان
1389/12/03 18:32
0
0
با سلام آقاي دكتر بسيار بسيار متشكرم بعنوان يك شاهرودي از شما كمال تشكر را دارم.پيشنهاد مي دهم با نفوذي كه در سيستم دولتي داريد افراد تحصيلكرده و متعهد شاهرودي را در پستهاي كليدي كشوري معرفي نماييد تا جذب شوند.همچنين از ارتباطات شخصي خود استفاده نماييد و سرمايه داران بخش خصوصي را شناسايي نماييد و از آنها دعوت كنيد به شهر زيباي شاهرود اين نگين كوير بياييند.
کاربر مهمان
1389/12/03 16:51
0
0
هر مرادی را به همت می توان تسخیر کرد. حاج کاظم دمت گرم. ایول
کاربر مهمان
1389/12/03 14:46
0
0
بخاطر این تلاش پر سر انجامتان ای هم شهری عزیز ممنون. امیدوارم همیشه در عرصه حق طلبی پیشگام باشید.
کاربر مهمان
1389/12/03 14:34
0
0
آقای دکتر جلالی تشکر و درود بخاطر زحماتی که برای شاهرود می کشید با تشکر
کاربر مهمان
1389/12/03 14:15
0
0
چه زیبا بود پیامتان. وقتی صبح توی بانک در حال جر و بحث برای گرفتن وام کشاورزی بودم و به جایی نرسید نا امید از بانک بیرون آمدم. در راه صدای اس ام اس موبایلم بلند شد. وقتی بازش کردم و متن پیام را دیدم خوشحال شدم. به اولین کافی نت رفتم و در سایت شما مراجعه کردم. امیدوارم با این پول فرمانداری ویژه شاهرود مشکل جوانان را حل کند. خدا پشت پناهت باد ای مرد انقلابی.
کاربر مهمان
1389/12/03 14:12
0
0
امیدوارم همیشه شاهد پیروزی های شما در عرصه گرفتن حقوق مردم از بی عدالتی ها باشیم. امام زمان نگهدارتان باد
کاربر مهمان
1389/12/03 14:10
0
0
اجركم عندا... خبر مسرت بخش وعالي بود وعيدي خوبي دراين ايام عزيز بود حال همت مديران شهرستان راطلب مي كند كه با جديت مشكلات چندين ساله را حل ومردم را نجات دهند از اقاي دكتر جلالي ورييس جمهور عدالت خواه سپاس گزارم
کاربر مهمان
1389/12/03 13:47
0
0
ای بابا تبلیغات بسه..... برای گرفتن بودجه که تبلیغ نکنید... یه چیز کشوریه... اقا کاظم نگرفت بهش دادن......اگر جاسمم بود جای کاظم بهش میدادن... باور کنید......بسه اقا کاظم... با احساسات مردم بازی نکنیدوسو استفاده نکنید... با تشکر
کاربر مهمان
1389/12/03 12:57
1
0
باتشکر از پیگیریهای دکتر کاظم جلالی و همچنین از اس ام اس هاتون که اطلاع رسانی خوبی وجدیدی بود و و ما جوانان امیدواریم هر چه زودتر معضل بیکاری جوانان در شاهرود حل شود. و همچنین شهرستان شاهرود به استان تبدیل گردد. به امید آن روز.
کاربر مهمان
1389/12/03 12:43
0
0
جناب آقای دکتر جلالی از شما و شخص ریاست جمهور کمال تشکر را دارم که به فکر مردم شاهرود هستین. بخاطر sms قشنگتون هم که باعث خوشحالی ما شد ممنون
کاربر مهمان
1389/12/03 12:33
0
0
تشکر وقدردانی میکنم اززحمات شخص شما وتمامی کسانی که به این مردم وملت قدرشناس خدمت صادقانه میکنند وازخداوند باریتعالی سلامتی رهبر عزیز و رئیس جمهور شجاع ودلسوز راخواهانم / نماینده محترم پیروز باشید/
کاربر مهمان
1389/12/03 12:12
0
0
ضمن عرض تشکر و سپاس فراوان از جناب آقای دکتر جلالی بخاطر تلاش های بیشمارشان جهت مردم شاهرود و اطلاع رسانی زیبایشان از طریق پیامک و سایت منحصر بفردشان. امیدواریم همیشه در عرصه خدمت رسانی به مردم شاهرود شاهد فعالیت های خستگی ناپذیر شما باشیم. دورادور دست شما را میبوسیم و از خداوند بزرگ و نائب بر حقش برای شما آرزوی موفقیت را داریم.
کاربر مهمان
1389/12/03 12:6
0
0
ضمن تشکر و قدردانی از دولت عدالت محور و پیگیریهای شخص آقای کاظم جلالی نماینده محترم شاهرود در مجلس و شادباش و تبریک به امت حزب الله شاهرود امیدوارم این امر در رشد، توسعه و آبادانی هرچه بیشتر، رفع معضل بیکاری و به ثمر رساندن پتانسیلهای بالقوه اقتصادی و صنعتی این شهرستان، فقرزدایی، و سایر مشکلات دیگر این شهرستان مثمرثمرباشد. امیدوارم این عدالت محوری شامل قشر معلول جسمانی این شهرستان که این بنده حقیر نیز عضوی از آنها می باشم نیز شود و در امر بسترسازی مناسب تردد معابر، حمل و نقل، ادارات، بانکها، دانشگاهها و دیگر ارگانها گردد تا ما معلولان نیز از رفاه اجتماعی و آموزشی و اشتغال نیز برخوردار گردیم و با حضور خود در جامعه در تغییر نگرش و فرهنگ جامعه به افراد معلول گامی کوچک برداریم.
کاربر مهمان
1389/12/03 11:55
0
0
انشاء الله که به سرانجام برسد با تشکر فراوان از جنابعالی یا علی
کاربر مهمان
1389/12/03 11:54
0
0
امیدوارم مدیران خوب شاهرودی این افتخار را با مدیریت صحیح کامل نمایند.
کاربر مهمان
1389/12/03 11:47
0
0
تشکر تشکر تشکر
کاربر مهمان
1389/12/03 11:42
0
0
عمو کاظم برووو بروو واز هاخای مردمه سر کار بلی... واز این دفعه هاخای رای بیاری .. دروغ به این کلانی از کجا بیاردی...
کاربر مهمان
1389/12/03 11:33
0
0
حق پشت و پناهت، ای کاش در هر اداره و ارگانی یکی مثل شما می بود
کاربر مهمان
1389/12/03 11:32
0
0
با سلام و سپاس و عرض خسته نباشید و آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترمتان و همچنین تبریک بخاطر این اقدام بزرگ. بدرود
کاربر مهمان
1389/12/03 11:32
0
0
با تشكر از نماينده محترم شهرمان كه لياقت ايشان هم در شهرستان و هم در سطح كشور حتي در امور خارجي نيز به اثبات رسيده اميدواريم با پيگيريهاي خالصانه حضرتعالي مشكل اشتغال جوانان ما نيز هرچه زودتر مرتفع گردد.انشاءا...
کاربر مهمان
1389/12/03 11:25
0
0
سلام علیکم. ببینیم و تعریف کنیم.ولی مطمئن باشید اگر هم رخ دهد چند سال دیگر منسوخ می شود .مثل پلاک اتومبیل های اداری که مرحوم حسینی شاهرودی تلاش بسیاری کرد و بعد دوباره به نام مرکز استان شد و یا همین نیروگاه 500 مگا واتی شاهرود که به 324 مگا وات کاهش و سمنان به 648 مگاوات افزایش یافت جالب اینکه دستور رییس جمهور بوده است و یا کارخانه خودرو سازی که باید با دستور رییس جمهور و تصمیم استاندار در منطقه محروم باشد که خوشبختانه با تحقیقات بسیار شهر سمنان محروم شناخته شد. دکتر خسته نباشی فرمانداری که منصوب استانداری سمنان است باز هم بودجه مستقل را بر می گرداند تا در مرکزاستان هزینه شود شما واقعا از بندگان ساده خدایید ولی سیاست مدار از دیدگاه دیگران.م وفق باشید
کاربر مهمان
1389/12/03 11:14
0
0
باتشکراززحمات دکترجلالی
کاربر مهمان
1389/12/03 8:52
0
0
درود بر کاظم جلالی دلاور مرد غیور قاره کوچک
کاربر مهمان
1389/12/03 8:11
0
0
آقای دکترلطفا یک کم شجاعت داشته باشید ومثل سایتهای دیگر(تابناک) همه ی پیامهاونوشته هاررامنعکس کنید نه هرچه به نفع شمابودبیاورید.
کاربر مهمان
1389/12/02 19:48
0
0
الحمدلله رب العالمین خدا قوت آقای دکتر.حقوق ضایع شده مارا پیگیری نمایید.
کاربر مهمان
1389/12/02 16:52
0
0
من از شما و ریاست محترم جمهئور تشکر مینمایم . یرای ...... متاسفم که اینچنین لقمه گلو گیری را از دست داد.به شما و همه مسئولین عرض میکنم شاهرود تشنه ئخدمت است نه قدرت مسئولین باید قدر این موهبت را بدانند و جای هیچگونه بهانهای دیگر نیت و بهانه کم کاری از هیچ مسئول شاهرودی پذیرفته نیست.............
کاربر مهمان
1389/12/01 18:41
0
0
اين مصيبت وارده را به مركز... تسليت عرض نموده وبراي اين بودجه از دست رفته آرزوي سازندگي در شهرستان هميشه محروم شاهرود را دارم. شاهرود وكليه شهرها وروستاهاي وابسته
کاربر مهمان
1389/12/01 16:42
0
0
با تشكر فراوان از زحمات غيورمرد شاهرود.آقاي دكتر اين هم يك قدم ديگر رو به جلو انشاالله با همت و پشتكار شما و همراهي مردم شجاع و هميشه در صحنه شاهرود حقوق از دست رفته مان را پس ازساليان سال بدست خواهيم آورد.
کاربر مهمان
1389/12/01 13:58
0
0
جناب آقای دکتر جلالی نماینده محترم وساعی شهرستان شاهرود ما جوانان شاهرودی از زحمات ارزنده جنابعالی که همواره موجبات توسعه شاهرودو سر بلندی مردم این دیار را به دنبال داشته کمال تشکر راداریم امیدواریم خداوند به شما عمر با عزت عنایت نماید . باشد که انشا اله با پیگیری های جنابعالی به همراه سایر مسولین شهرستان در اینده ای نزدیک شاهد استان شدن شاهرود باشیم .
کاربر مهمان
1389/12/01 13:49
0
0
باتشکراززحمات دکترجلالی....
کاربر مهمان
1389/12/01 13:38
0
0
جناب آقای دکتر جلالی مردم شاهرود همیشه قدردان زحمات شما بوده و هستند این موفقیت را به شما تبریک می گوییم انشالله تقارن آن با میلاد پیامبر اکرم شادی مضاعفی برای همشهریان داشته باشد . خدا قوت
کاربر مهمان
1389/12/01 13:32
0
0
با تشکر از مقام محترم ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد که طعم شیرین عدالت را به آحاد جامعه می چشانند و با سپاس از پیگیری نماینده محترم شهرمان جناب دکتر جلالی.
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 


تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099