صفحه اصلی > پرسمان  
پرسمان
پرسش شماره 447
آماده مناظره ام
...الان در شهرستان هاي شاهرود، دامغان، مهديشهر و گرمسار بگرديد و حتي به شهرهايي همانند سرخه كه نزديكترين فاصله را با مركز استان دارد مسافرت نماييد و ببينيد چه قدر...
 ٠٨:٤٠ - چهارشنبه ٢٤ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٥ادامه
پرسش شماره 446
مديريت پارك علم و فناوري
...موضوع مفصلاً با وزير محترم مطرح شد و ايشان نيز در حضور بنده به معاونت محترم فناوري خود توصيه هاي لازم را فرمودند لذا ...
 ١٠:٢٦ - سه شنبه ٢٣ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 445
مالباختگان شركت نيكوفرد
...بنده در جريان سفر رياست محترم جمهور با صيد فرصت در فضايي كه ايشان نماز مي خواندند، پس از نماز در آخرين لحظاتي كه بايد به فرودگاه سمنان مي رفتند مسئله شما را با ايشان درميان گذاشتم. ايشان پاسخ دادند ....
 ١٠:١٦ - سه شنبه ٢٣ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٣ادامه
پرسش شماره 444
ضرورت نظارت بيشتر بر دولت
...مجلس هفتم تا حدودي اهرم سوال را تقويت كرده و چنانچه نماينده در صحن از پاسخ وزير قانع نشود همه نمايندگان بايد به قانع كننده بودن يا نبودن پاسخ وزير راي دهند و اگر راي نمايندگان منفي بود ...
 ١١:٠٤ - دوشنبه ٢٢ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 443
آزادراه حرم تا حرم
...كل راه جديدي كه احداث مي شود حدود 370 كيلومتر مي باشد و بقيه همين راه موجود ترميم مي شود...
 ١٠:٠٥ - دوشنبه ٢٢ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ١ادامه
پرسش شماره 442
قبوض نجومي گاز
...اين روزها حجم اعتراضات نسبت به قبض هاي گاز بسيار زياد است و بنده نيز چه در تهران، چه از طريق تلفن، چه از طريق ايميل و چه در ايامي كه اخيراً در شاهرود بودم مرتباً مردم از رقم هاي بالاي قبوض گاز نگران بودند...
 ٠٩:٠٠ - يکشنبه ٢١ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ١٢ادامه
پرسش شماره 441
مسكن مهر
...پروژه ٤٠٠٠ واحدي جديد مسكن مهر كي شروع ميشود وبا اين پروژه اختلاف مسكن مهر شاهرود با مسكن مهر سمنان به چند واحد ميرسد؟...
 ٠٨:٥٨ - يکشنبه ٢١ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٢ادامه
پرسش شماره 440
هكاتم پليس
...مجموعه اي كاملاً خصوصي است كه قصد سرمايه گذاري جهت ايجاد يك شهرك تفريحي در اطراف شهر دامغان دارد. نوش جان مردم شريف دامغان...
 ١٢:١٢ - شنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٣ادامه
پرسش شماره 439
آيا اگر فرزند شما هم ...
...شما فقط با اجراي اصلاح قانون خدمت وظيفه نام خود را ابدي خواهيد كرد . ممكن است روزي فرا برسد كه همين فرصت خدمت به مردم را از دست بدهيد . دنيا وفا نمي كنه .آيا اگر فرزند شما هم ...
 ١١:٤٨ - شنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٥ادامه
پرسش شماره 438
سايت كاملاً ساختگي
...مطالبی در خصوص شما بنده را سخت ناراحت و عصبی می کرد یکی از آن مسائل این بود که ...
 ٠٩:٠٠ - پنج شنبه ١٨ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٣ادامه
پرسش شماره 437
از شما شاكي هستيم!
...از شما شاکی هستیم خیلی شدید و بدانید این موضوع از محبوبیت شما به شدت کاسته .اصلا برایمان قابل فهم نیست شما نماینده مردمی یعنی حرف شما حرف مردم است ولی...
 ١٠:٤٥ - چهارشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ١ادامه
پرسش شماره 436
تا كجاي راه مي تواني تنها يروي؟
...در طول اين مدت هم اين خدمتگزار كوچك هيچگاه تنها نبوده و احساس تنهايي نيز نكرده است. مردم فهيم و قدرشناس شهرستان شاهرود، روستاها و شهرهاي ميامي، بيارجمند، كلاته خيج، مجن و بسطام هميشه بهترين پشتيبان و راهنما بوده اند و بار همراهي با خدمتگزار خود را بر دوش كشيده اند....
 ١٠:١٨ - چهارشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 435
قول مهندس پلارك چه شد؟
...ايشان نيز متعجب شد و حتي گفت بخشي از آن پرداخته شده است. من به ايشان گفتم طبق تماس هاي گرفته شده با من، پرداختي بدان عزيزان انجام نشده است...
 ١٠:٠٦ - چهارشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ١ادامه
پرسش شماره 434
سوالي در خصوص فرمانداري ويژه و خودروسازي
...فعلاً بخشي از ادارات ما به معاونت مدير كل ارتقاء يافته اند و اين نيازمند آن است كه اختيارات كافي به اين معاونت ها تفويض شود...
 ١٠:٥٧ - سه شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 433
تهديد يك شهروند سمناني
... ما از شما جلوتر خواهیم بود مثل ورزشگاه ١٥ هزار نفری،مسکن مهر،بیمارستان ٢٢٠،جذب بودجه های رهبری و ریاست جمهوری و تا موقع جذب بودجه برای شما برسد مانند خیلی ار پروژه ها کنسل خواهد شد...
 ١٠:٠٠ - دوشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ١٣ادامه
پرسش شماره 432
ضرورت توجه به جاده بيارجمند - بردسكن
...بي ترديد منطقه بيارجمند داراي ظرفيت بسيار بالايي است و خارج شدن اين منطقه از اين بن بست مي تواند به شكوفايي آن بيانجامد...
 ٠٩:٥٢ - دوشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 431
تقاضاي تجمع اعتراضي
...اقاي دكتر يه زمان را مشخص كنيد تا مردم شاهرود به مركز نشينان نشان دهند كه حرف هاي شما در حقيقت حرفهاي ماست. وشما از پيش خود سخن نمي گوييد...
 ١٠:١٦ - يکشنبه ١٤ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ١ادامه
پرسش شماره 430
يك پيشنهاد موثر
...با كمال تاسف به بسياري از نخبگان سنتي شاهرودي در راستاي اجراي اين گونه طرح ها اميدي نيست. اي بسا با نسل جديد و جوانان تحصيل كرده و دلسوز بتوان گام هايي را برداشت...
 ١٠:١٣ - يکشنبه ١٤ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 429
بزرگراه حرم تا حرم
...احداث يك پل در ميدان هفتم تير به تصويب رسيده و با گفتگويي كه اينجانب با وزير محترم مسكن و شهرسازي داشتم مقرر شد...
 ١٠:٠٠ - يکشنبه ١٤ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش 428:
يك پيشنهاد سازنده
چرا ما آن چیزهایی را که در دانشگاه یاد می گیریم و می آموزیم با بیرون از دانشگاه متفاوت است ؟ . . .
 ١٨:٠٥ - چهارشنبه ١٠ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش 427:
چند چراي كاملاً جدي
آيا معني عدالت در برنامه ريزي و توسعه موزون در كشور اين است؟؟؟؟
 ١٧:٤٣ - دوشنبه ٨ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٢ادامه
پرسش 426:
درد مردم شاهرود چيست؟
بي ترديد بزرگترين مشكل كنوني شهرستان ما بيكاري جوانان خصوصاً تحصيل كرده ها مي باشد كه در نتيجه توسعه نامتوازن استان ما مي باشد. . .
 ٢٠:٠٠ - يکشنبه ٧ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٢ادامه
پرسش 425 :
سفر دكتر لاريجاني به شاهرود
حضور دكتر لاريجاني بعنوان رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي . . .
 ١٢:٠١ - يکشنبه ٧ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٥ادامه
پرسش 424 :
زجر كشيدن براي شاهرود
تكليف پروژهاي آبي شاهرود به كجارسيد؟. . .
 ٢٠:٠٠ - شنبه ٦ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ١ادامه
پرسش 423:
چرا مركز استان را متهم به بي عدالتي مي نمائيد؟
تنها استثناء كشور همين استان سمنان است و البته ريشه اش هم كاملاً مشخص مي باشد. پس حق بدهيد كه در اين استثناء، استثنائاتي وجود داشته باشد.
 ١٣:١٢ - جمعه ٥ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٢ادامه
پرسش 422:
تراژدي دردناك
اشتباه آنان را نيز بحول و قوه الهي تبديل به يك فرصت جديد براي شاهرود خواهيم كرد . . .
 ١٢:٤٢ - پنج شنبه ٤ فروردين ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ١ادامه
پرسش شماره 421
كاش شاهرود براي پذيرايي نوروزي آمده مي شد!
...مي توان با سليقه به خرج دادن، كارهاي بديع و نوي انجام داد و شاهرود را به خوبي معرفي كرد. و به نوعي مسافران را در شاهرود زمين گير نمود...
 ١١:٠٣ - شنبه ٢٨ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 420
پاسخي به تربيت بدني شاهرود
...قضاوت جنابعالي در درج مقاله و حمايت بنده قضاوت ناصوابي است كه اصلاً در اين سايت وجود خارجي ندارد....
 ١٠:٥٤ - شنبه ٢٨ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ١ادامه
پرسش شماره 419
سوالاتي در خصوص موتورسازي
...آنگونه كه مدير عامل محترم ايران خودرو اشاره كردند حجم سرمايه گذاري حدود پانصد ميليارد ريال مي باشد كه فاز اول آن بر اساس وعده ايشان بايد سال 90 به بهره برداري برسد...
 ٠٩:٣٠ - شنبه ٢٨ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ١ادامه
پرسش شماره 418
تحولات منطقه و نقش سعودي ها
...سران کشور عربستان سعودی بعد از انقلاب اسلامی به طرق مختلف خیانتهای بسیار زیادی در حق مردم ایران و برخی از ملل مسلمان دیگر مانند ملت فسطین و لبنان و ...روا داشتند...
 ٠٩:٢٧ - شنبه ٢٨ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه

<< صفحه قبلی6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صفحه بعدی >>


تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099