صفحه اصلی > پرسمان  
پرسمان
پرسش شماره 417
تلخي هدفمند كردن يارانه ها
...دولت محترم و ستاد هدفمند كردن يارانه ها بطور روزانه جلسه دارند و مسائل را رصد مي كنند...
 ١١:٢٦ - پنج شنبه ٢٦ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ١ادامه
پرسش شماره 416
پارك علم و فناوري چيست؟
...پارک ها و شهرک های علم و فناوری با هدف متمرکز نمودن توانایی پژوهشی و اطلاعاتی دانشگاه ها و موسسات دولتی و خصوصی شکل می گیرد...
 ١٠:١٤ - پنج شنبه ٢٦ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ١ادامه
پرسش شماره 415
چرا در قبال موضوع شهردار سكوت كرده ايد؟
...در شايعات پرداخته شده هم به جناب آقاي حاج محمدي و هم به امام جمعه محترم و هم به اعضاي محترم شورا و هم به اينجانب ظلم شده است...
 ١٠:٠٤ - چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٨ادامه
پرسش شماره 414
سود فولاد شاهرود چه شد؟
...فولاد الان به توليد حدود ده هزار تن رسيده است و آنگونه كه به بنده گزارش دادند با افزايش چند هزار تن ديگر به مرحله سوددهي خواهد رسيد...
 ٠٩:٣٧ - چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٢ادامه
پرسش شماره 413
برنامه روزانه شما چگونه تنظيم مي شود؟
...بنده هم تلاشم اين است كه برنامه هايم را به گونه اي تنظيم كنم كه به همه كارها برسم. تفريح، استراحت، آخر هفته و از اينگونه مفاهيم در زندگي امثال بنده جايگاهي ندارد ...
 ١٠:٠٣ - سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٢ادامه
پرسش شماره 412
تربيت بدني شاهرود
...به نظر حضرتعالي چه كساني از اين حق تضييع شده اداره تربيت بدني در مطبوعات بايستي دفاع كند؟...
 ٠٩:٥٩ - سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 411
جاده هاي شاهرود - گرگان و شاهرود – علي آباد كتول
...از طرف ديگر جاده شاهرود به علي آباد كتول نيز آغاز شده است. متاسفانه برخي ها بيهوده بر روي اين جاده جنجال كردند و اتفاقاً بسياري از اين هياهو ها از مركز استان آغاز شده است...
 ٠٩:٥٦ - سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ١ادامه
پرسش شماره 410
گازرساني به بكران، كوهان و ...
...جمعي از مردم روستاي بكران خواستار پيگيري جدي تر در زمينه گازرساني به اين منطقه ميباشند...
 ٠٩:٤٥ - سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 409
چرا در شاهرود شهردار عوض شد؟
...شهردار محترم از مدتها پيش بارها به بنده مراجعه كرده و خواهان اين بود كه از اين مسئوليت با توجه به مجموعه دشواري ها كناره گيري كند....
 ٠٨:٤٩ - دوشنبه ٢٣ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ١٣ادامه
پرسش شماره 408
عدم شفافيت بودجه و نقش كارشناسان
...ميزان بي عدالتي در استان ما آنقدر از وضوح برخوردار است كه اگر پاسخ همين مسائل واضح داده شود براي ما كافي است...
 ٠٨:٤٤ - دوشنبه ٢٣ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 407
روستاي سطوه
...محروم ترين روستاهاي ما سطوه، مهدي آباد و بيدستان مي باشند كه مصيبت زلزله بر محرميت آن ها افزوده است...
 ٠٨:٤٠ - دوشنبه ٢٣ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 406
سياست و دغل كاري
...فارغ از كارشناسان و نيروهاي مخلص و زحمتكش، برخي تاثيرگذاران دغلكار از نوعي كه متذكر شديد وجود دارند...
 ٠٩:٢٩ - يکشنبه ٢٢ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٤ادامه
پرسش شماره 405
عدم توجه به برخي مناطق شهر
...بنده بسياري از مناطق مستضعف نشين شهر را مي بينم كه تحرك چنداني از ناحيه شهرداري در آن مناطق وجود ندارد...
 ٠٩:٢٨ - يکشنبه ٢٢ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 404
چند تكه شدن خودروسازي براي بستن دهان مردم شاهرود بود
...نوشتن اين مطلب براي اين نيست كه زحمات شما را كوچك بشمارم ولي بايد بگويم كه خودتان هم مي دانيد چند تيكه شدن خودرو سازي فقط براي اين بود كه تا تكميل شدن پروژه در سمنان دهان مردم شاهرود را ببندند...
 ١٢:٣٤ - شنبه ٢١ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ١ادامه
پرسش شماره 403
نمايندگي دوره بعد
...در ذات مسئوليت نمايندگي يك نوع بدهكاري وجود دارد. بدهكاري به زن، فرزند، خانواده، نزديكان تا همه مردم....
 ٠٩:٤٣ - شنبه ٢١ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٥ادامه
پرسش شماره 402
چرا در شاهرود كسي تكاني نمي خورد؟
...مردم شاهرود تاكنون مطالبات خود را با رعايت مصالح نظام و صيانت از وحدت مردم و به دور از جنجال پي گيري كرده اند....
 ١٠:٠٦ - پنج شنبه ١٩ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٤ادامه
پرسش شماره 401
واگذاري زمين به دانشگاه علوم پزشكي به كجا انجاميد؟
...يكي از دستاوردهاي بزرگ شهرستانمان تبديل دانشكده علوم پزشكي به دانشگاه مي باشد....
 ١٠:٠٤ - پنج شنبه ١٩ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 400
آيا ساختمان اداره كل راه و ترابري در سمنان احداث مي شود؟
...در خصوص احداث ساختمان اداره كل راه و ترابري اعتباري براي شاهرود در نظر گرفته شده بود و ما به زحمت آن اعتبار را دست و پا كرده بوديم....
 ١٠:٤٦ - چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٨ادامه
پرسش شماره 399
تكليف معافيت برادر سوم
...اما در خصوص مطالبه شما در مورد معافيت برادر سوم عرض مي كنم كه اين موضوع قابليت اجرا ندارد...
 ١٠:٢٢ - چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ١٤ادامه
پرسش شماره 398
تعرض به بيت المال
...با هر كسي در هر پست و مسئوليت و مقامي چنانچه بين المال را مورد تعرض قرار دهد بايد برخورد شود....
 ٠٩:٢٦ - سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٤ادامه
پرسش شماره 397
ما اهل شورشيم و يا شما اعضاي اين بنياد!؟
...آیا اعمال مردم شاهرود برای احقاق حقوق خود غیر قانونی است یا شما که بدون هیچ گونه مجوزی اقدام به افتتاح دفتر و فعالیت های پنهانی می نمایید.؟!...
 ١٢:٥١ - دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 396
چه زماني قرار است رياست محترم جمهور به شاهرود سفر نمايند؟
...هنوز مشخص نيست و تاريخي اعلام نشده است. اما بنده در دو هفته پيش كه با رياست محترم جمهور ملاقات كردم هم كتباً خدمتشان نوشتم و هم شفاهي توضيح دادم...
 ٠٩:٥٠ - يکشنبه ١٥ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 395
رفتار زشت كشورهاي عربي با اتباع ايراني
...بنده ماه ها پيش گفتم و نوشتم كه بايد رفتن تورها به امارات لغو شود چون بي احترامي به ايراني ها را در فرودگاه دبي از نزديك ديدم....
 ٠٩:٢٦ - يکشنبه ١٥ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ١ادامه
پرسش شماره 394
نيروگاه شاهرود
...وي در اين جلسه در حضور همگان گفت: « اين صرفاً يك اشتباه در تابلو نويسي ها بوده است و هر دو نيروگاه پانصد مگاواتي هستند. ...
 ١٠:١٣ - شنبه ١٤ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٤ادامه
پرسش شماره 393
پیشنهادی برای رفع سوء تفاهم
...ما امروز در نظام تابع عدالت علوی هستیم و همه باید در محضر عدل الهی پاسخگوی اعمال و رفتارمان باشیم...
 ١١:٣٧ - سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ١ادامه
پرسش شماره 392
علت عدم افزايش حكم حقوقي پرسنل سازمان تامين اجتماعي
...در سال 88 براي پرسنل تامين اجتماعي افزايش 20% حقوق توسط شوراي عالي سازمان تصويب شده بود ...
 ٠٩:٥٨ - دوشنبه ٩ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٢ادامه
پرسش شماره 391
مسكن مهر در بسطام
...در دستورالعمل مسكن مهر هزينه براي آماده سازي، دو ميليون تومان مي باشد كه يك ميليون آن مبتني بر بند "و" از وام بيست ميليون توماني كسر مي شود و يك ميليون هم آورده متقاضي است...
 ٠٨:٥٥ - دوشنبه ٩ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 390
چرا تشكل مردمي پي گيري حقوق مردم شاهرود را تشكيل نمي دهيد؟
...خدمت همه شاهرودي هاي عزيز در هر كجاي اين كره خاكي كه هستند تقاضا مي كنم فرمي كه در همين سايت با عنوان تشكل مردمي پي گيري حقوق شاهرود درج شده است را پر نمايند...
 ١٢:١٤ - يکشنبه ٨ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 389
قضيه واگذاري پانزده هكتار زمين به دانشگاه علوم پزشكي چه شد؟
... اميدواريم طي اين هفته بتوانيم وقت ملاقات را بگذاريم و قضايا را نهايي كنيم...
 ٠٩:٣٨ - يکشنبه ٨ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه
پرسش شماره 388
فرمانداري ويژه و ارتقاء ادارات
...رياست محترم جمهور در همان جلسه مطرح كردند كه فرمانداري ويژه نبايد صرفاً در يك عنوان خلاصه باقي بماند بلكه مردم بايد نفع آن را لمس كنند...
 ٠٩:٥٤ - شنبه ٧ اسفند ١٣٨٩ - تعداد نظرات : ٤ادامه

<< صفحه قبلی7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 صفحه بعدی >>


تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099