عضویت در سرویس خبری

نام

پست الکترونیکی

محتويات مرتبط
صفحه اصلی > آرشیو مقالات  
اخبار > درد نامه مردم مظلوم شاهرود


نسخه چاپي  ارسال به دوست

درد نامه مردم مظلوم شاهرود
    ما مردم شهید پرور شهرستان شاهرود ازنماینده عزیزمان آقای جلالی انتظار داریم این نامه راکه برخاسته از عمق وجود مردم شاهرود می باشد ابتدابه دفتر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور وکلیه مسئولین ارشد نظام ارسال و بعد از آن نیز یک نسخه برای کلیه مسئولین مرکز استان ارسال نمایند .

   

با سلام

 

این نامه درد دل مردم مظلوم شاهرود می باشد و منحصرا برای مسئولان ارشد اجرایی و مسئولانی که به هر نحو مسئولیت کل استان سمنان  با آنها می باشد تهیه شده و امیدواریم مسئولین مرکز استان که همیشه ندای عدالتخواهی مارا ندای تفرقه و منفعت شخصی و... تعبیر می نمایند طبق فرمایشات مولایمان امام علی (که در اجرای عدالت الگوی مسلمین می باشد ) در یک جمع عمومی مردم شاهرود  (که امام علی در فرمایشات خود بسیار بر این نکته تاکید کرده است) وجمعی باشد که  همه مردم بتواننددر این جمع شرکت نمایند ،حاضر شده و اگر این نوشته ها کذب است آن را برای ما اثبات کنند شاید معنای عدالت چیز دیگری است که ما تا کنون از آن بی خبر بودیم و بدین روش از جهالت خارج شویم و یا این نکات درست می باشد و مسئولین مرکز استان باید در عملکرد خود تجدید نظر کرده و در همین جمع عمومی تصمیات لازم برای جاری شدن عدالت اتخاذ شود .

((البته این نکته را بگویم که اینجانب آقای جلالی را از زمانیکه درسازمان صداوسیما مجری وتهیه کننده برنامه های سیاسی بود می شناسم و بارها در اجتماعات عمومی اورا دیده ام  و به خداوند قسم می خورم که ایشان مرا نمی شناسد و تابحال نیزایشان  اینجانب را ندیده وهیچ سفارشی نیز در تهیه این مقاله از ایشان صورت نگرفته ونگارش این مطالب خواسته جمیع مردم زجر کشیده شاهرود می باشد  .و اگرشما مسئولین محترم  در جمع مردم شاهرود حاضر شوید، صحت اظهارات آقای جلالی در  دفاع از حقوق مردم شاهرود را به شما نشان میدهیم ، و شما مسئولین مرکز استان باید با مردم شهرستان شاهرود آشتی کرده تا مشکلات آنان برای شما قابل لمس باشد ))

 

 

 ابتدا قسمتی از توصیه های  مهم امام علی (ع)به مالک اشتر زمانی که مسئولیت حکومت  مصر را به او داده بود :

 

متن نامه

به نام خداوند بخشاینده مهربان ‌این فرمانی است از بنده خدا، علی امیر المؤمنین، به مالک بن حارث اشترنخعی در پیمانی که با او می‌نهد، هنگامی که او را فرمانروایی مصر داد تا خراج آنجا را گرد آورد و با دشمنانش پیکار کند و کار مردمش را به صلاح آورد و شهرهایش را آباد سازد.

 

1-ای مالک، بدان که تو را به بلادی فرستاده‌ام که پیش از تو دولتها دیده، برخی دادگر و برخی ستمگر. و مردم در کارهای تو به همان چشم می‌نگرند که تو درکارهای والیان پیش از خود می‌نگری و درباره تو همان گویند که تو درباره آنها می‌گویی و نیکوکاران را از آنچه خداوند درباره آنها بر زبان مردم جاری ساخته، توان شناخت.

 

2-باید که محبوبترین کارها در نزد تو، کارهایی باشد که با میانه‌روی سازگارتر بود و با عدالت دم سازتر و خشنودی رعیت را در پی داشته باشد زیرا خشم توده‌های مردم، خشنودی نزدیکان را زیر پای بسپرد و حال آنکه، خشم نزدیکان اگر توده‌های مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد.

خواص و نزدیکان کسانی هستند که به هنگام فراخی و آسایش بر دوش والی باری گران‌اند و چون حادثه‌ای پیش آید کمتر از هر کس به یاریش برخیزند و خوش ندارند که به انصاف درباره آنان قضاوت شود. اینان همه چیز را به اصرار از والی می‌طلبند و اگر عطایی یابند، کمتر از همه سپاس می‌گویند و اگر به آنان ندهند، دیرتر از دیگران پوزش می‌پذیرند. در برابر سختیهای روزگار، شکیباییشان بس اندک است. اما ستون دین و انبوهی مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، عامه مردم هستند، پس، باید توجه تو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزونتر باشد.

 

3-با بخیلان رای مزن که تو را از جود و بخشش باز دارند و نه با حریصان، زیراحرص و طمع را در چشم تو می‌آرایند که بخل و ترس و آزمندی، خصلتهایی‌گوناگون هستند که سوء ظن به خدا همه را دربر دارد.بدترین وزیران تو، وزیری است‌که وزیر بدکاران پیش از تو بوده است و شریک گناهان ایشان.مبادا که اینان همراز وهمدم تو شوند، زیرا یاور گناهکاران و مددکار ستم پیشگان بوده‌اند.در حالی که، تومی‌توانی بهترین جانشین را برایشان بیابی از کسانی که در رای و اندیشه و کاردانی‌همانند ایشان باشند ولی بار گناهی چون بار گناه آنان بر دوش ندارند، از کسانی که‌ستمگری را در ستمش و بزهکاری را در بزهش یاری نکرده باشند.رنج اینان بر توکمتر است و یاریشان بهتر و مهربانیشان بیشتر و دوستیشان با غیر تو کمتر است.

اینان را در خلوت و جلوت به دوستی برگزین.و باید که برگزیده‌ترین وزیران توکسانی باشند که سخن حق بر زبان آرند، هر چند، حق تلخ باشد و در کارهایی‌که خداوند بر دوستانش نمی‌پسندد کمتر تو را یاری کنند، هر چند، که این سخنان‌و کارها تو را ناخوش آید.به پرهیزگاران و راست گویان بپیوند، سپس، از آنان‌بخواه که تو را فراوان نستایند و به باطلی که مرتکب آن نشده‌ای، شادمانت‌ندارند، زیرا ستایش آمیخته به تملق، سبب خودپسندی شود و آدمی را به سرکشی‌وادارد.

 

4-و نباید که نیکوکار و بدکار در نزد تو برابر باشند، زیرا این کار سبب شود که‌نیکوکاران را به نیکوکاری رغبتی نماند، ولی بدکاران را به بدکاری رغبت‌بیفزاید.باهر یک چنان رفتار کن که او خود را بدان ملزم ساخته است.و بدان، بهترین چیزی که‌حسن ظن والی را نسبت‌به رعیتش سبب می‌شود، نیکی کردن والی است در حق رعیت و کاستن است از بار رنج آنان و به اکراه وادار نکردنشان به انجام دادن کارهایی‌که بدان ملزم نیستند.و تو باید در این باره چنان باشی که حسن ظن رعیت‌برای توفراهم آید.زیرا حسن ظن آنان، رنج‌بسیاری را از تو دور می‌سازد.به حسن ظن تو، کسی سزاوارتر است که در حق او بیشتر احسان کرده باشی و به بدگمانی، آن‌سزاوارتر که در حق او بدی کرده باشی.

 

 5-ای مالک باید بیش از تحصیل خراج در اندیشه زمین باشی، زیرا خراج حاصل نشود، مگربه آبادانی زمین و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده‌است و کارش استقامت نیابد، مگر اندکی.هرگاه از سنگینی خراج یا آفت محصول یابریدن آب یا نیامدن باران یا دگرگون شدن زمین، چون در آب فرو رفتن آن یا بی‌آبی، شکایت نزد تو آوردند، از هزینه و رنجشان بکاه، آنقدر که امید می‌داری که کارشان راسامان دهد.و کاستن از خراج بر تو گران نیاید، زیرا اندوخته‌ای شود برای آبادانی بلادتو و زیور حکومت تو باشد، که ستایش آنها را به خود جلب کرده‌ای و سبب‌شادمانی دل تو گردد، که عدالت را در میانشان گسترده‌ای و به افزودن ارزاقشان و به‌آنچه در نزد ایشان اندوخته‌ای از آسایش خاطرشان و اعتمادشان به دادگری خود ومدارا در حق ایشان، برای خود تکیه‌گاهی استوار ساخته‌ای.چه بسا کارها پیش آیدکه اگر رفع مشکل را بر عهده آنها گذاری، به خوشدلی به انجامش رسانند.زیرا چون‌بلاد آباد گردد، هر چه بر عهده مردمش نهی، انجام دهند که ویرانی زمین را تنگدستی‌مردم آن سبب شود و مردم زمانی تنگدست گردند که همت والیان، همه گردآوردن مال بود و به ماندن خود بر سر کار اطمینان نداشته باشند و از آنچه مایه عبرت است، سود برنگیرند.

 

 6-با مردم چنان باش، که در روز حساب که خدا را دیدار می‌کنی، عذرت پذیرفته‌آید که گروه ناتوانان و بینوایان به عدالت تو نیازمندتر از دیگران‌اند و چنان باش که‌برای یک یک آنان در پیشگاه خداوندی، در ادای حق ایشان، عذری توانی داشت.

 

تیمار دار یتیمان باش و غمخوار پیران از کار افتاده که بیچاره‌اند و دست‌سؤال پیش‌کس دراز نکنند و این کار بر والیان دشوار و گران است و هرگونه حقی دشوار و گران‌آید.و گاه باشد که خداوند این دشواریها را برای کسانی که خواستار عاقبت نیک‌هستند، آسان می‌سازد.آنان خود را به شکیبایی وامی‌دارند و به وعده راست‌خداوند، درباره خود اطمینان دارند.

 

7-برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان‌پردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضرتوانند شد و، برای خدایی که آفریدگار توست، در برابرشان فروتنی نمایی و بفرمای‌تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسپانان به یک سو شوند، تا سخنگویشان بی‌هراس‌و بی‌لکنت زبان سخن خویش بگوید.که من از رسول الله(صلی الله علیه و آله) بارها شنیدم که می‌گفت:پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت، زیردست نتواند بدون‌لکنت زبان حق خود را از قوی دست‌بستاند.پس تحمل نمای، درشتگویی یا عجزآنها را در سخن گفتن.و تنگ حوصلگی و خودپسندی را از خود دور ساز تا خداونددرهای رحمتش را به روی تو بگشاید و ثواب طاعتش را به تو عنایت فرماید.اگرچیزی می‌بخشی، چنان بخش که گویی تو را گوارا افتاده است و اگر منع می‌کنی، باید که منع تو با مهربانی و پوزشخواهی همراه بود. سپس کارهایی است که باید خود به انجام دادنشان پردازی. از آن جمله، پاسخ‌دادن است‌به کارگزاران در جایی که دبیرانت درمانده شوند.دیگر برآوردن نیازهای‌مردم است در روزی که بر تو عرضه می‌شوند، ولی دستیارانت در ادای آنها درنگ وگرانی می‌کنند.کار هر روز را در همان روز به انجام رسان، زیرا هر روز را کاری است‌خاص خود.

 

8-بهترین وقتها و بیشترین ساعات عمرت را برای آنچه میان تو و خداست، قرارده اگر چه در همه وقتها، کار تو برای خداست، هرگاه نیتت صادق باشد و رعیت را درآن آسایش رسد.

 

9-به هر حال، روی پوشیدنت از مردم به دراز نکشد، زیرا روی پوشیدن والیان ازرعیت‌خود، گونه‌ای نامهربانی است‌به آنها و سبب می‌شود که از امور ملک آگاهی‌اندکی داشته باشند.اگر والی از مردم رخ بپوشد، چگونه تواند از شوربختیها ورنجهای آنان آگاه شود.آن وقت، بسا بزرگا، که در نظر مردم خرد آید و بسا خردا، که‌بزرگ جلوه کند و زیبا، زشت و زشت، زیبا نماید و حق و باطل به هم بیامیزند.زیراوالی انسان است و نمی‌تواند به کارهای مردم که از نظر او پنهان مانده، آگاه گردد. و حق را هم نشانه‌هایی نیست که به آنها انواع راست از دروغ شناخته شود.و تویکی از این دو تن هستی:یا مردی هستی در اجرای حق گشاده‌دست و سخاوتمند، پس چرا باید روی پنهان داری و از ادای حق واجبی که بر عهده توست دریغ فرمایی‌و در کار نیکی، که باید به انجام رسانی، درنگ روا داری.یا مردی هستی که‌هیچ خواهشی را و نیازی را برنمی‌آوری، در این حال، مردم، دیگر از تو چیزی‌نخواهند و از یاری تو نومید شوند، با اینکه نیازمندیهای مردم برای تو رنجی‌پدید نیاورد، زیرا آنچه از تو می‌خواهند یا شکایت از ستمی است ‌یا درخواست ‌عدالت در معاملتی.

 

10-و بدان، که والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری‌جویی‌و گردنکشی است و در معاملت‌با مردم رعایت انصاف نکنند.ریشه ایشان را با قطع‌موجبات آن صفات قطع کن.به هیچیک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به‌اقطاع مده، مبادا به سبب نزدیکی به تو، پیمانی بندند که صاحبان زمینهای‌مجاورشان را در سهمی که از آب دارند یا کاری که باید به اشتراک انجام دهند، زیان‌برسانند و بخواهند بار زحمت‌خود بر دوش آنان نهند.پس لذت و گوارایی، نصیب‌ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد.اجرای حق را درباره هر که باشد، چه خویشاوند و چه بیگانه، لازم بدار و در این کار شکیبایی به خرج ده که خداوندپاداش شکیبایی تو را خواهد داد.هر چند، در اجرای عدالت، خویشاوندان و نزدیکان‌تو را زیان رسد. پس چشم به عاقبت دار، هر چند، تحمل آن بر تو سنگین آید که‌عاقبتی نیک و پسندیده است.

 

11-زیرا پایداری تو در برابر کار دشواری که امید به گشایش آن بسته‌ای و عاقبت‌خوشش‌را چشم می‌داری، از غدری که از سرانجامش بیمناک هستی بسی بهتر است.و نیز به‌از آن است که خداوندت بازخواست کند و راه طلب بخشایش در دنیا و آخرت بر توبسته شود.

 

12-از خودپسندی و از اعتماد به آنچه موجب اعجابت‌شده و نیز از دلبستگی به‌ستایش و چرب‌زبانیهای دیگران، پرهیز کن، زیرا یکی از بهترین فرصتهای شیطان‌است‌برای تاختن تا کردارهای نیکوی نیکوکاران را نابود سازد.زنهار از اینکه به‌احسان خود بر رعیت منت گذاری یا آنچه برای آنها کرده‌ای، بزرگش شماری یا وعده‌دهی و خلاف آن کنی.زیرا منت نهادن احسان را باطل کند و بزرگ شمردن کار، نورحق را خاموش گرداند و خلف وعده، سبب برانگیختن خشم خدا و مردم شود.

خدای تعالی می فرماید:خداوند سخت‌به خشم می‌آید که چیزی بگویید و به جای‌نیاورید.

 

13-و بپرهیز از اینکه به خود اختصاص دهی، چیزی را که همگان را در آن حقی است‌یا خود را به نادانی زنی در آنچه توجه تو به آن ضروری است و همه از آن آگاه‌اند.زیرابزودی آن را از تو می‌ستانند و به دیگری می‌دهند.زودا که حجاب از برابر دیدگانت‌برداشته خواهد شد و بینی که داد مظلومان را از تو می‌ستانند.

به هنگام خشم‌خویشتندار باش و از شدت تندی و تیزی خود بکاه و دست‌به روی کس بر مدار وسخن زشت‌بر زبان میاور و از اینهمه، خود را در امان دار باز ایستادن ازدشنامگویی و به تاخیرافکندن قهر خصم، تا خشمت فرو نشیند و زمام اختیارت به‌دستت آید، و تو بر خود مسلط نشوی مگر آنگاه که بیشتر همت‌یاد بازگشت‌به‌سوی پروردگارت شود.

 

از خدای می‌طلبم که به رحمت واسعه خود و قدرت عظیمش در برآوردن هرمطلوبی مرا و تو را توفیق دهد به چیزی که خشنودیش در آن است، از داشتن عذری‌آشکار در برابر او و آفریدگانش و آوازه نیک در میان بندگانش و نشانه‌های نیک دربلادش و کمال نعمت او و فراوانی کرمش.و اینکه کار من و تو را به سعادت وشهادت به پایان رساند، به آنچه در نزد اوست مشتاقیم. و السلام علی رسول الله‌صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین.

 موارد اشاره شد ه ذیل با درنظر گرفتن فرمایشات امام علی (ع)   مصداق کامل بی عدالتی است و در این دهه های اخیر بیشترین نقش را در عقب ماندگی شهرستان شاهرود برجای گذاشته اند و ما مردم شهرستان شاهرود  از شما استاندارعزیز انتظار داریم  طبق نظر امام علی (ع) عدالت را در این موارد جاری نمائید :

1-   یکی از مهمترین موارد بی عدالتی در این شهرستان که قبلا از چشم مردم شاهرود دور بود و در دراز مدت اثر عمیق خود را بر این شهرستان گذاشته به کارگماشتن مدیران ناکارامد و ضعیف  در بیشتر مناصب دولتی و همچنین فرستادن کارمندان ضعیف به این شهرستان و جذب مدیران ممتاز و نخبه وکارمندان خوب شهرستان شاهرود(که یکی از ثروتهای معنوی این شهرستان به شمار می آیند ) به  مرکز استان ،که این  موضوع باعث شده اکثر اداره های این شهرستان با کمبود نیروی نخبه روبرو شوند و بروکراسی اداری شدید ی بر این ادارات حکمفرما شود و عموم مردم از انجام امور اداری و اجرایی شاهرود ناراضی وبدبین باشند و باعث بی اعتمادی مردم به مسئولین اجرایی گردد و بالعکس در مرکز استان بهترین مدیران و کارمندان با روابط عمومی و کار راه اندازی عالی داشته باشیم و اجرای امور اداری در مرکز استان بسیار روان و مثال زدنی می باشد .

و یکی دیگر از عواقب این تبعیض، سرباز زدن سرمایه گذاران از سرمایه گذاری     در این شهرستان بعلت بروکراسی شدید اداری حاکم بر ادارت بوده است .    

چون ما مردم ایران کارشناسان فوتبالی خوبی هستیم در این زمینه مثالی می زنم :

شما فرض کنید دو تیم فوتبال به اسم سمنان و شاهرود  داریم

در تیم شاهرود فقط دروازه بان (نماینده شهرستان ) بصورت مستقیم از سوی تماشاگران ( مردم) انتخاب می شود و بقیه بازیکنان را سرمربی تیم (استاندار ) انتخاب میکند .

سرمربی تیم شاهرود بعلت تبانی با لابی و تماشاگران تیم حریف(گروههای فشار مرکز استان ) برای این بازی بیشتراز بازیکنان(مدیران اجرایی)  مبتدی استفاده می کند در صورتیکه تیم شاهرود بازیکنان خیلی خوبی در روی نیمکت دارد .ولی با زدو بندهای انجام شده در تیم حریف (سمنان ) قضیه عکس این می باشد .

با این تفاسیر بازی شروع می شود و در حین بازی فشار خیلی زیادی روی دروازه بان تیم شاهرود (نماینده شاهرود) که وظیفه حفاظت از چهار چوب دروازه را دارد وارد  می شود و دروازبان شاهرود علاوه بروظیفه دروازه بانی، توپ(مصوبات دولت ) را به تنهایی از دروازه خودی گرفته و به نزدیک دروازه حریف می رساند و در انجا به خط حمله تیم پاس می دهد ولی بعلت اینکه خط حمله تیم (مدیران اجرایی) بسیار آماتور هستند دائما توپها  را به اوت می زنند (اجرایی نشدن  مصوبات ) و این حرکت تا آخر ادامه دارد و در آخر تیم نیتجه بسیار بدی میگیرد واز آنجایی که خبرنگاران (سیمای استان ) و کارشناسان فوتبالی(مسئولین مرکز استان ) نیز با تیم حریف تبانی کرده بودند قضیه را وارونه جلوه داده ودر آخر دروازه بان تیم شاهرود (نماینده شاهرود  ) مقصر نتیجه نگرفتن تیم می شود .و تماشاگران تیم شاهرود (مردم شاهرود ) نیز فشار زیادی روی دروازبان (نماینده شاهرود ) آورده و اورا مقصر ناکامی ها میدانند . ودر دراز مدت تیم شاهرود در انتهای رده بندی تیمها (شاخص های توسعه یافتگی ) قرار میگیرد .

2-آقای استاندار عزیز موضوع دیگری که سوال جمیع مردم شهرستان شاهرود میباشد و مدتهاست این سوال از سوی مسئولین  مرکز استان بی جواب مانده و ذهن مردم شاهرود را بخود مشغول کرده به نحوی که حتی از یک پیرمرد بی سواد در دورافتاده ترین نقاط شهرستان شاهرود هم که بپرسی میگوید سمنان بودجه شاهرود را به ناحق بالا میکشد چون محرومیت را تمام وکمال حس کرده است  .و بیشترین اعتراض مردم شاهرود به بی عدالتی در تقسیم بودجه استان  میباشد بدین جهت که شهرستان شاهرود تقریبا نیمی از جمعیت و وسعت استان را دارا می باشد در تقسیم بودجه چنین درصدی را ندارد و البته اصلا آمار و ارقامی در این زمینه منتشر نشده وتقسیم بودجه شفاف نیست ومقداری از  همین بودجه ناچیزی که به شهرستان داده می شود بعلت بی تدبیری مدیران اجرایی ( که از مرکز استان  انتخاب شده اند ) در پایان سال به مرکز استان برگشت خورده ودر آنجا هزینه میشود .در این زمینه چند ابهام اساسی وجود دارد که شما مسئولین باید به  یک جمع عمومی در شهرستان شاهرود آمده و به آن پاسخ دهید :

((1بودجه ای که دولت به استان سمنان  اختصاص میدهد بر اساس فاکتورهایی است که جمعیت مهمترین آن می باشد ولی چه اتفاقی می افتد و مرکز استان با چه فرمولی این بودجه را تقسیم میکند که سهم ناچیزی از آن نصیب شاهرود میگردد که تقریبا  نیمی از جمعیت و نیمی از مساحت و مناطق  بسیاری  هم دارد که خیلی محروم هستند و این یعنی خیانت در امانت و خوردن حق آن یتمان و محرومان !!

2))چند درصد از این بودجه ناچیز و ناکافی بعلت ناکارآمدی مدیران اجرایی که از طرف مرکز استان بکارگمارده شده اند جذب پروژه های مصوب نگردیده و در پایان سال به مرکز استان برگشت خورده و در مرکز استان جذب گردیده است   و آمار این بودجه های برگشتی با اعلام اسامی اداره ها و روسای آنان دقیق به مردم شاهرود اعلام گردد .

3))آقایان عزیز شکاف بی عدالتی ایجاد شده در این چند دهه آنقدر در این استان زیاد بوده که ریاست محترم جمهور ومسئولین ارشد نظام به آن کاملا واقف گردیده (موضوعی که از سوی مسئولین ارشد استان ما بصراحت  کتمان می شود )و از این رو شاهرود را فرمانداری ویژه اعلام کرده اند و این بدان معنی می باشد که علاوه بر اختصاص  عادلانه بودجه سالیانه شهرستان شاهرود، بودجه ای مکمل نیز برای آن در نظر گرفته شود که شکاف حاصل از چند دهه بی عدالتی وتبعیض کمتر شده وفاصله شهرستان شاهرود با مرکز استان کاهش یابد (شاید بپرسید اگر بودجه عادلانه تقسیم شود دیگر بودجه ای باقی نمی ماندکه بخواهیم بعنوان مکمل به شاهرود بدهیم ؟؟؟اما عزیزان اگر واقعا میخوهید عدل امام علی(ع) در این سرزمین جاری شود باید از بودجه سرانه سمنان که بسیار بیشتر از حد خود فربه شد ه است ،کسر و به شهرستان شاهرود (که بر اثر کمبودبودجه ضعیف و ناتوان گشته )اختصاص دهید هر چند به قول امام علی  در اجرای عدالت همان نزدیکان (مرکز استان ) سروصدا بپا میکنند .

مثال ) پدری را در نظر بگیرید که یک پسر 10ساله(سمنان ) و یک جوان 25 ساله(شاهرود ) دارد. این پدر با بی عدالتی سهم غذای(بودجه ) جوان 25ساله را به فرزند خردسالش و برعکس غذای(بودجه ) فرزند 10ساله را به جوان 25 ساله می داده است در طول 10سال  پسربزرگتر (شاهرود ) دچار سوءتغذیه و کمبود انواع ویتامینها (شاخص های توسعه ) میشود و برعکس پسر خردسال (سمنان ) بر اثر پر خوری مفرط دچار فشار خون و دیابت و .... میشود و بعد از این قضیه نسخه ای که دکتر برای درمان آنها می نویسد بدین گونه است :فرزند بزرگسال علاوه بر سهم عادلانه غذای خودش باید یک مکمل غذایی نیز دریافت نماید که این مکمل از غذای فرزند کوچک باید تهیه شود و فرزند کوچکتر(سمنان ) نیز باید تا مدتی که بیماریها او بهبود یابد از خوردن غذا  پرهیز نمایدوبایدکمتر از سن وسالش غذا بخورد  و وغذای خود را به فرزند بزرگتر (شاهرود ) بدهد .  

4)) منبعد از این آمار تقسیم بودجه بسیار شفاف و به تفکیک شهرستانها و همچنین مدیرانی در شاهرود  به کار گمارده شوند که بتوانند بودجه را بدرستی مدیریت نمایند و بودجه ای به مرکز استان برگشت نخورد .

 3-آقایان  مسئول مگر  شاهرود قطب کشاورزی استان نیست ؟؟پس چرا بعلت نبود سیلوی کافی، گندم تولید ی کشاورزان این استان به مرکز استان می رود  ودر آنجا ذخیره می شود و سپس دوباره از آنجا به کارخانه آرد شاهرود بازمیگردد آیا این بی عدالتی نیست ؟؟

4-آیا قدمت و ارزش تاریخی دروازه ارگ سمنان بیشتر است یا مجموعه بی نظیر تاریخی بسطام و کاروانسرای میاندشت و دیگر آثار با ارزش تاریخی شهرستان شاهرود  ؟؟؟  پس چرا آثار با ارزش  تاریخی شهرستان شاهرود  اینهمه مورد بی مهری قرا ر گرفته است  ؟؟؟؟

5- برای عارفان نامی ایران (بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی ) چقدر تبلیغات کرده اید و این دو را چقدر به مردم شناسانده اید ؟؟اگر مقام معنوی این دو بزرگوار از خیام وعطار نیشابوری بیشتر باشد،مطمئنیم مقامشان کمتر نیست .ولی آنها سالیانه صدها هزار توریست و گردشکر دارند در صورتیکه مردم استان ما این دوعارف را بخوبی نمی شناسند  !!!

6-امام علی در همین خطبه ها خطاب به مالک اشتر فرموده اند عدالت در دورترین و نزدیکترمناطق تحت حاکمیت باید برابر باشد !  اما چرا در سمنان اینهمه افراط در سرمایه گذاری و امکانات دولتی و خصوصی اما  در شاهرود اینهمه تفریط ؟؟؟

7- آقایان عزیز شهرستان شاهرود یک شهرستان عالم خیز است و تاکنون چندین مرجع تقلید بزرگ شیعیان تحویل این مملکت داده و رهبر عزیز انقلاب نیز در سفر به شاهرود بر این نکته تاکید کرد ه اند ودرتمام  عرصه های ملی نیز نخبگان این شهرستان دهها برابر شهرستان سمنان می باشند ، اما با این وجود با این همه استعداد چرا سرمایه گذاری در زیر ساختهای علمی و پژوهشی شهرستان شاهرود به نسبت سمنان  ضعیف تر  بوده است.

8- آقایان عزیز در استان  شهرستان شاهرود بیشترین شهید را تقدیم انقلاب کرده ، اما چرا تا ما حرف از عدالت می زنیم پای شهدای عزیز سمنان به وسط کشیده میشود مگر شهداءبا عدالت خواهی مخالف هستند !!!(هر چند شما با این حرکات شهدا را خجالت زده می کنید !!!!)

9-آقایان مسئول مرحوم حسینی نماینده عزیز شاهرود هم تقریبا دو دهه پیش  بانگ برآورده بود که بی عدالتی در این استان بیداد میکند ! او که یک روحانی وارسته و سرشناس بود !آیا او هم قصد داشت به اتحاد استان ضربه بزند؟آیا اوهم بدنبال منافع شخصی بود ؟

10-آقایان مسئول می شود با ارائه آمار بگویید برای ورزش این شهرستان چه کرده اید ؟؟آیا بی عدالتی نیست در حالیکه ورزشگاه 15 هزار نفری سمنان در حال اتمام است ، ورزشگاه شاهرود فقط یک زمین بایری است که دور آن حصاری کشیده شده است ؟؟ آیا فقط بخاطر تنگ نظری های شما در حمایت مالی  تیم بسکتبال شاهرود نبود که این تیم پر استعداد نتواست در عین شایستگی در لیگ برتر به میدان برود ؟؟

آیا بی عدالتی نیست که خیلی از استخرهای شنا و سالن های ورزشی مرکز استان که با بودجه دولتی ساخته شده سانسهای خالی داشته باشد ولی در شهرستان شاهرود بدلیل کمبود امکانات ورزشی سالن و استخر های شنای آن سانس خالی نداشته باشد ؟؟آیا صحیح است که بعلت کمبود استخرهای شنا در تابستان روزانه صدها جوان برای شنا به حوض چاه آب سر چشمه بروند و تانیمه های شب آنجا شنا میکردند  ؟؟آیا شما نباید جواب پدرو مادر آن جوانی که بعلت شنا در حوض سرچشمه لای لوله آب گیر کرد و جان باخت را بدهید ؟ می شود بگوید کجای این عدالت است ؟؟؟؟

11- آقایان محترم برای حیوانات در حال انقراض حیات وحش شاهرود وگونه های نادر موجود در پارک ملی توران چه کار انجام داده اید ؟؟برای چه به  شیوخ عرب خلیج  فارس مجوز میدهید که برخی از این  حیوانا ت را شکار کنند ؟ آیا حیوانات زبان بسته  نیز از غضب و بی عدالتی شما در امان نبوده اند  ؟؟؟؟

12- چرا ادارات کل مرکز استان بیشتر نیروهای خود را از شهر سمنان و مابقی را  از شهرهای شما ل کشورگزینش می کنند ؟آنها مگر نژادشان از ما برتر است ؟

چرا شهرستان شاهرود که تقریبا نیمی از مساحت و جمعیت استان را دارا می باشد نباید سهم مناسبی از استخدام در ادارات کل استان داشته باشد ؟؟تبعیض از این واضح تر ؟آیا این بی عدالتی نیست ؟؟

13-آقایان مسئول شهرستان شاهرود با وسعت زیادش در مسیر ورودی قاچاق مواد مخدر قرار دارد ، و همه ساله خیلی از جوانان این شهرستان قربانی بیماری خانمانسوز اعتیاد می شوند ،حال شما برای زیرساختهای فرهنگی واشتغال جوانان ما چه کرده اید ؟؟ چه کسی باید جواب این جوانان قربانی شده را بدهد ؟آیا شما مسئول این مساله نیستید ؟؟ آیا برای شهرستان شاهرود نباید یک سهم ویژه فرهنگی در نظر گرفت ؟؟ آیا این بی عدالتی نیست ؟؟

14-چرا در شهرستان سمنان باید آنقدر سرمایه گذاری شود که نیروی کار از شهرهای دیگر بخصوص از شمال کشور بیاورند اما در شهرستان شاهرود بعلت فقدان سرمایه گذاری تمامی نیروهای نخبه و تحصیلکرده به خارج شهرستان مهاجرت کرده و آواره شهرهای دیگر شوند ؟؟آیا این بی عدالتی نیست ؟؟

15-آقایان مسئول سه  دهه قبل شهر سمنان و شاهرود چیزی به اسم شهرک صنعتی نداشتند اما چطور شده است که بعد سه دهه وسعت شهرک صنعتی سمنان تقریبا دو برابر خود شهر سمنان شده(به قول ما شاهرودیها کره از مادرش بزرگتر شده)  باکلی شرکت فعال، ولی در شهرک صنعتی شهرستان شاهرود فقط چند شرکت که بصورت نیمه فعال کار میکنند .حال شما برای ما توضیح دهید که کجا سخن امام علی که توسعه متوازن را به مالک اشتر توصیه کرده در این استان رعایت شده ؟؟ آیا این مصداق کامل بی عدالتی نیست ؟؟؟

16-آقایان محترم چرا اینقدر اداره کل را ه و ترابری که مرکزش در شاهرود است رابرای اجرای مصوبات در این شهرستان در تنگنا قرار میدهید ؟؟ 

وچرا چشم دیدن وجود این اداره کل در شاهرود را ندارید ؟؟؟                           آقایان مسئول جاده شاهرود - گرگان که می توانست نقش مهمی در توسعه و رونق شهرستان شاهرود داشته باشد چرا پس از سه دهه هنوز به جاده شهری ارتقاء پیدا نکرده است ؟؟

چرا بزرگراه شاهرود – آزادشهر با سرعت لاک پشتی ساخته می شود ؟

 چرا حواشی جاده شاهرود – علی آباد بسیار بیشتر از احداث خود جاده شده ؟و دهها جمعیت حافظ محیط زیست از کجا پیدا شدند و مانع احداث جاده گردیدند ؟چرا وقتی یک مصوبه در شهرستان شاهرود به تصویب می رسد دهها مصوبه دیگر باید به عنوان مقدمه تصویب شود وکلی وقت و انرژی مسئولان گرفته شود که یک مصوبه اجرایی شود  ؟؟ آیا این بی عدالتی نیست ؟؟

17-در زمان یکطرفه شدن  خطوط رفت و برگشت جاده تهران – مشهد یادتان هست که در آخرین مرحله جاده دامغان – شاهرود و شاهرود – سبزوار یکطرفه و جاده آن ساخته شد  ؟؟؟؟مگر شهرستان شاهرود وسط جاده تهران – مشهد قرار ندارد پس چرا در اینمورد هم باید آخر باشد ؟؟ در احداث بزرگراه حرم تا حرم نیز آخرین قسمت مسیرهای مرتبط به شهرستان شاهرود تبدیل به بزرگراه می شود ؟؟آخر چرا ؟؟؟این بی عدالتی نیست ؟؟؟ با چه فرمول ریاضی این معادلات را انجام میدهید که در همه جا ،شهرستان شاهرود آخر میشود ؟به ما بگویید ؟مثلا اداره کل راه وترابری هم در شهرستان شاهرود است !!!

18- چرا جنگل ابر شاهرود که یک جنگل رویایی و از قدیمی ترین جنگلهای دنیاست باید بر اثر تبلیغات منفی شما برای عدم  احداث جاده ابر – علی آباد به مردم معرفی شود ؟آیا این بی عدالتی نیست ؟چرا قبل از مصوبه دولت راجع به جاده ابر – علی آباد ،برای آن تبلیغات نمی کردید ؟؟آیا این تزویر و دورویی نیست ؟؟؟

19-آقایان محترم شما خود میدانید تعداد زیادی از هنرمندان شاهرودی در قسمتهای مختلف سازمان صداو سیما مشغول به فعالیت هستند و موفق هم بوده اند ، اما چرا این آمار در سیمای استان حداقل است ؟آیا در صورت عدالت نباید بیشترین کارمندان از شاهرود باشند ؟؟

20-آقایان مسئول ،شهر بزرگ بیارجمند و تمام روستا های بسیار محروم جنوب آن هنوز گاز رسانی نشده ؟؟شاید علت را نبود زیر ساختهای لازم عنوان کنید !!اما چرا روستای قلعه شوکت  که چسبیده به شاهرود و روبروی شهرک صنعتی شاهرود می باشد وبرخی دیگر روستا های نزدیک هنوز از نعمت گاز بی بهره است ؟؟ دو علت بیشتر ندارد یا از ضعف مدیران شاهرودی است ،که از مرکز استان انتخاب شده اند و یا از  اختصاص نیافتن بودجه لازم از مرکز استان است که باز هم مرکز استان مسئول آن است !!!آیا این نمونه بارز بی عدالتی نیست ؟؟؟ مگر شما مدیرانی که برای شهرستان شاهرود انتخاب می کنید بر حسن انجام کار آنها نظارت نمی کنید ؟؟

21-آقایان محترم چرا در زمستان بسیار سرد سال 86 که ترکمنستان گاز صادراتی به ایران را قطع کرد تمام شهرستانها ی استان و برخی شرکتهای شهرک صنعتی سمنان گاز داشتند اما به مردم شاهرودگاز ندادید ؟؟؟آیا گردش چرخ صنعت سمنان از جان مردم شاهرود مهمتر است ،چرا ؟؟؟ و چرا مسئولین استان حضور بسیار کمرنگی در شهرستان داشتند و چرا در آن سرمای طاقت فرسا صداو سیما مشکلات مردم شاهرود را بسیار کمرنگ منعکس می کرد ؟؟ آیا این بی عدالتی نیست ؟؟

22-چرا در مقوله مسکن مهر شهرستان شاهرود که تقریبا نیمی از جمعیت استان را داراست فقط 8000واحد و شهرستان  سمنان که جمعیت بسیار کمتری از شاهرود دارد 12000واحد مسکن مهر دارد ؟؟چرا مسکن مهر شاهرود در بدترین نقاط شهر ساخته شده که مردم اشتیاقی برای استفاده از آنها نشان نداده اند اما مسکن مهر سمنان در بهترین نقاط سمنا ن ساخته شده است !!آیا این اجحاف نیست ؟؟

23- آقایان مسئولین مرکز استان چرا اختیارات فرمانداری ویژه را بطور کامل تفویض نمی کنید ؟؟ آیا فقط اسم فرمانداری ویژه دردی از مردم شهرستا ن شاهرود را دوا می کند ؟؟

24-آقایان مسئول مگر صندوق مهر رضا را برای اعطای وام اشتغالزایی تاسیس نکرده اند ؟؟پس چرا در شهرستان شاهرود که حجم زیادی از بیکاران را در خود جای داده اینقدر موانع پیش پای متقاضیان قرار می دهند ؟؟چرا مهمترین شرط اعطای وام باید بیمه نبودن فرد متقاضی باشد ؟؟( البته منظور افرادی است که شغل آزاد داشته و از روی ناچاری خود را بیمه خویش فرمایی نموده و ماهیانه حداقل 60 الی 80 هزار تومان پول بیمه پرداخت می کنند ) .بهتر نیست اسم این وامها را وام بیمه زایی بگذارید ؟ آیا میدانید که آمار افرادی که از طریق دریافت این وامها بیمه می شوند را آمار اشتغال بحساب آورده و دائم میگویند اینقدر شغل در شاهرود ایجاد کرده ایم !!!آیا اینها اشتغال است ؟؟

با توجه به اینکه شهرستان شاهرود فرمانداری ویژه است بهتر نیست صندوق مهر رضا در شهرستان شاهرود بطور مستقل و بدون فرستاندن پرونده ها به سمنان وامهای اشتغالزایی را پرداخت نماید ؟؟

چرا آمار دریافت وام  این صندوق  در سمنان وشاهرود را منتشر نمی کنید که مردم بدانند عدالتی در کار نیست و بازهم سمنان بیشرترین وام پرداختی به متقاضیان را داشته است ؟؟؟؟  

25- مسئولین بزرگوار شما خود شاهد بودید که تقریبا تا 6سال پیش دانشگاه صنعتی شاهرود بزرگترین دانشگاه استان بود اما چه شد که بعد از این مدت رشد دانشگاه صنعتی بسیار کند و در دانشگاه سمنان قارچ گونه دانشکده تاسیس گردید که الان دانشگاه سمنان بزرگترین دانشگاه استان باشد ؟؟؟آیا این عدالت است ؟؟؟

26- آیا میدانید در شهرستان شاهرود روستاهایی وجود دارد که از لحاظ امکانات مثل روستاهای سیستان بلوچستان می مانند ؟؟آیا میدانید در جنوب بیارجمند روستاهایی وجوددارد که تنها منبع درآمد آنها فقط تولید فلفل قرمز است و در آمد ماهیانه هر خانوار کمتر از 150هزار تومان می باشد وبعلت این وضعیت اکثر جمعیت این روستاها مهاجرت کرده اند ؟آیا شما در سمنان اینچنین روستا هایی دارید ؟ روستای فرومد در شرق شاهرود که آرامگاه این یمین فرومدی  در آن می باشد رادیده اید ؟؟روستاهای منطقه حسین آباد کالپوش را دیده اید ؟ روستاهای محروم منطقه طرود را چطور ؟ بروید و ببینید تا بی عدالتی را به وضوح حس کنید !!

27-در زمان ایجاد پارک علم وفن آوری شاهرود چقدر آبروریزی کردید و چقدر باحیثیت مردم شاهرود بازی کردید و چقدر به برخی افراد تهمت زدید ؟آیا چشم دیدن پیشرفت شاهرود را ندارید ؟؟ وباز چطور شده که بعد از آن قضیه چندین  پارک علم وفن آوری جانبی برای به حاشیه بردن پارک علم وفن آوری شاهرود در سمنان تاسیس شده است ؟آیا مگر شاهرود مهد علم و دانش نمی باشد ؟پس چرا اینقدر بی عدالتی و تنگ نظری ؟؟؟

28-آقایان مسئول استان سمنان قله شاهوار بزرگترین قله استان میباشد و هر ساله گروههای کوهنوردی از استانهای دیگرو حتی از تهران برای صعود از این کوه به شاهرود می آیند اما چرا مرکز استان گروههای کوهنوردی را برای صعود از  قله های دیگر سازماندهی میکند چرا ؟؟

29-آقایان محترم زمانیکه که کلنگ فرودگاه شاهرود به زمین زده شد حتی صحبت ایجاد فرودگاه در سمنان نبود و فرودگاه شاهرود بیشتر با  کمکهای مردمی تاسیس گردید .اما چطور شد که از این فرودگاه مردمی  که به حق در شهرستان شاهرود تاسیس گردید بود و می توانست با عث رونق استان شود حمایتی صورت نگرفت ؟مگر یک استان چند تا فرودگاه میخواهد ؟بودجه تاسیس فرودگاه سمنان را اگر خیرین آن شهر تامین میکردند ناراحت نبودیم اما همانطور که استحضار دارید بودجه آن از بیت المال هزینه شده و با توجه به نزدیکی سمنان به تهران ، این کار فقط اصراف بیت المال می باشد . چرا پروازهای حج را طوری سازماندهی نمی کنید که از شاهرود پرواز نمایند ؟چرا صداوسیما استان  به هیچ وجه برای  فرودگاه شاهرود تبلیغات نکرد ؟چرا سعی دارید فرودگاه شاهرود را به حاشیه ببرید ؟بی عدالتی از این واضح تر ؟؟

30-آقایان مسئول شهرستان شاهرود یکی از مهمترین تولید کنندگان انگورزمستانی  کشور می باشدو کشاورزان شاهرود درامد مهمی از تولید این محصول دارند اما چرا حمایت کافی از آنها صورت نگرفته که بتوان مانند کشورهای فرانسه وایتالیا و...بتوان انگور شاهرود را به محصولاتی که دارای ارزش افزوده بالاتری هستند تبدیل کرد ؟و کشاورز بدبخت باید این محصول مهم را خام فروشی کند ؟البته کارخانه کنسانتره ای که با هزار مکافات در این شهرستان راه افتاده ساده ترین و ابتدایی ترین محصول تولیدی از انگور می باشد و منظور ما این نیست بلکه محصولاتی با دهها برابر ارزش افزوده که می توانند اقتصاد این مناطق را شکوفا کند .چرا ؟؟؟

31-آقایان محترم مردم شاهرود گلایه بسیارزیادی از عملکرد تبعیض گرا و ناعادلانه صدا و سیما دارند، چونکه از ابتدا این رسانه در دست لابی های تندرو و انحصار طلب مرکز استان افتاد و باعث گردید که پوشش آن منحصر به مرکز استان شود وبارویکرد یک طرفه خود عملا بر بسیاری از مشکلات سر پوش و در بعد دیگر بسیاری از قابلیتهای شهرستان شاهرود مهجوربماند و ما که بیشترین آثار تاریخی و گردشگری زیبا را در استان داریم درحاشیه قرار گرفته وهمچنین  صدای عدالتخواهانه  ما را به مسئولین نرساند .

نمونه دیگر از بی عدالتی در صداو سیما عدم پوشش مناسب فرستندهای این سازمان در شهرستان شاهرود می باشد که در اکثر مناطق شبکه استانی با کیفیت بسیار ضعیف دریافت می گردد .

نمونه بارز دیگر بی عدالتی عدم ساخت تاسیسات مربوط به تهیه برنامه ها و استودیوی پخش در شاهرود و امکانات مناسب جهت ایجاد دفتر خبری در مناطق مختلف شهرستان مانند میامی ، کالپوش و بسطام وکلاته خیج می باشد .

آیا شهرستان شاهرود با این وسعت و جمعیت  زیادش نباید امکاناتی برابر با مرکز و یاحتی بیشتر از مرکز استان داشته باشد  ؟آیا میدانید فاصله شاهرود تا روستای فرومد (زادگاه ابن یمین فرومدی) در شرق شاهرود  بیشتر از فاصله سمنان  تا ورامین تهران می باشد ؟ آیا میدانید فاصله شاهرود –میامی – حسین آباد کالپوش در شمالشرق شاهرود نیز از فاصله سمنان تا ورامین تهران بیشتر است ؟؟آیا میدانید فاصله شاهرود تا روستای اسب کشان در جنوب بیارجمند تقریبا مشابه فاصله  سمنان تا شهرتهران است ؟؟؟

چرا اسم شبکه استانی باید سمنان باشد و آرم آن نیز اسم شهر سمنان باشد مگر شبکه برای استان سمنان نیست ؟چند سال است  مردم شاهرود پیشنها د می دهند که یک اسم برای این شبکه  با نظر سنجی از کل استان انتخاب ولی شما این پیشنهادات  را رد می کنید   ؟؟؟چرا ؟

آیا با این امکانات محدود فیزیکی و نیروی انسانی میتوانید شهرستان به این وسیعی را پوشش خبری و تصویری دهید ؟؟؟

برای شما یک مثال واضع بزنم از طرف  مرکز شهر  به سمت دانشگاه آزاد که حرکت می کنید به محض اینکه به جلوی دراصلی دانشگاه می رسید و هنوز چند کیلومتر با شهرک صنعتی فاصله دارید شبکه پیام را دیو قابل دریافت نیست ویا دریافت شبکه استانی در شهرک های شهر شاهرود بسیار ضعیف و بی کیفیت می باشد . البته این یک مثال خیلی ساده بود که شما عمق فاجعه و تبعیض را در ک نمایند !!!!!

مورد مهم دیگر تبعیض در این رسانه عدم تبلیغات در مورد قابلیتهای گردشگری بود که باعث شده مردم شهرستان شاهرود از منافع جذب توریست که می توانست اقتصاد این شهرستان را دگرگون کند محرو م گردیده اند وهمین چندوقت پیش بود که صدا و سیما فیلم کوتاهی در مورد جنگل ابر تهیه کرد (البته این فیلم جهت شرکت در جشنواره ها بود نه نمایش آن در سیمای استان یا سیمای کشوری) و به جشنواره فیلم کشور بوسنی فرستادند  که در آنجا توانست جایزه برتررا از آن خود نماید آیا این شهرستان که دهها اثر گردشگری و تاریخی در حد و اندازه جنگل ابر دارد باید از تبلیغات محروم شود ؟؟؟؟اگر اسم این بی عدالتی نیست پس چیست ؟؟؟

32-آقایان عزیزنمونه بارز تبعیض و بی عدالتی احداث  کار خانه خودرو سازی در شرق استان بود که دهها برابر احداث کارخانه برای آن حاشیه درست کردید و به اسم شهدا و ... می خوهید حق عده ای جوان بیکار در شرق استان را پایمال و اساس این کارخانه را در سمنان ایجاد کنید و قسمتهای فرعی آن را در دیگر شهرستان ها ایجاد کنید (البته اگر این وعده هم مانند وعده های دیگرشما پوشالی و کاذب نباشد ) آقایان عزیز چرا شما که مسئول کل استان هستید جسارت لازم را بخرج نمی دهید و جلوی این لابی های مرکز استان که در تمام ادارات کل ریشه دوانده را نمیگیرد مگر امام علی به مالک اشتر نگفت که عدالت را باید از نزدیکان وخواص شروع کنید ؟؟؟؟

آقایان محترم شما که در مرکز استان کوچک خود نتوانسته اید تمرکز زدایی کنید وبیشتر تمرکز زایی می کنید چطور توقع دارید پایتخت سیاسی کشور به سمنان منتقل شود که در آنصورت مشکلات شما صد چندان خواهدشد ؟؟آقایان عزیز که به اسم مردم سالاری دبدبه و کبکبه ای به را ه انداختید و دائم از دموکراسی و مرد م سالاری واصلاحات و  ... دم میزنید ؟آقای محترمی که خود را از سران اصلاح طلبان می دانید می شود به مردم شاهرود توضیح دهی که اصلاحات شما در این استان چه بوده است ؟؟ آقای محترم اگر واقعا شما مردم سالار و طرفدار دموکراسی هستید  چرا نمی گذارید مردم شاهرود حرف خودشان را بزند ؟چرا جایی که منافعتان تهدیدمیشود با تهمت و بهتان جواب آنها را میدهید ؟آقای محترم ما مردم شاهرود مسلمان و شیعه امام علی هستیم و دموکراسی واقعی و مردم سالاری واقعی را در گفته های ایشان دنبال می کنیم ایشان بیش از هزار سال پیش اصول دموکراسی را به ما آموخته ، که چندنمونه آن در ابتدای نامه نگاشته شده است . ما این مردم سالاری و دموکراسی که شما دارید و به اسم آن حقوق هزاران مظلوم و بیچاره را در شهرستان شاهرود چپاول کرده اید به هیچ وجه قبول نداریم .آیا شما خوردن حق مظلومان و بینوایان و اجرای قانون به نفع خودوفشار به مسئولین جهت ضایع کردن حق دیگران  را اصلاح طلبی می گذارید . آگاه باشید که  خداوند ناظر بر اعمال و کردار شماست و به همین زودی سزای اعمال خود را خواهید دید .

33-آقایان عزیز آیا میدانید یکی از عوامل پیشرفت کشورهای اروپایی چه بوده است ؟در بیشتر شرکتهای معتبر خصوصی و ادارات دولتی بودجه و زمان  بسیاری برای بررسی واکاوی مشکلات  گذاشته می شود و انرژی زیادی صرف این مقوله می شود تا ریشه مشکل پیدا و سپس با برنامه ریزی دقیق آنرا حل نمایند ! آنها انتقا د و پیشنهادات را با جان ودل قبول میکنند !! اما در استان ما چند دهه است که مردم شاهرود ندای بی عدالتی و اجحاف در حق خودشان سرداده اند ولی بااینکه همه دم از اسلام میزنیم هیچ کس در مر کز استان این صدای مظلومانه را نمی شنود و هر زمان هم کوچکترین صدایی می شنوند انگ منافق ونفع شخصی و شرایط حساس کشور و برهم زدن آرامش و اتحاد را سر می دهند ! و فکر می کنند که  صدا از درون خفه شده ولی خبرندارند این اعتراضات روی هم انباشته و زمانی لبریز     می شود که کار از کار گذشته و هیچ کس نمی تواند جلوی آن را بگیرد !!!

24-مسئولین مرکز استان اگر شما فقط یک درصد از مشی عدالت طلبی آقای احمدی نژاد (ریاست محترم جمهور) را داشتید ریشه این بی عدالتی در استان خشک می شد و استان به وضع کنونی در نمی آمد .آقایان محترم مگر امام علی (ع)بیش از هزار سال پیش  به مالک اشترسفارش اکید نکرد که خودت را از مردم جدانکن و جهت اشراف به امور سعی کن در اجتماعات عمومی حاضر شوی که فقیر وغنی و ارباب ورعیت وکلا همه مردم آن سرزمین محدودیتی برای حضور در آن مجلس نداشته باشند ؟؟؟؟وحتی نیروها ی امنیتی را از جمع دور کن که مردم بتوانند بدون ترس حرف خودشان را بزند ؟؟آیا مگر در زمانه حال، آقای احمدی نژاد را ندیده اید که با آن مشغله شدید در سطح ملی و بین المللی تا کنون سه بار به هر استان و بسیار از شهرستانها (چه دور و چه نزدیک )مسافرت کرده و در جمع مردمان حاضر شده و حتی بینوانایان ومسکینان راحت تر قشر سرمایه دار می توانند با ایشان ملاقات نمایند ؟شما مسئولین استان سمنان اگر یک بار به یک جمع عمومی در شهرستان شاهرود حاضر شده اید ذکربفرمائید؟؟آیا شما نباید حداقل سالی چندمرتبه به شهرشاهرود و بخشهای آن بیایید و از نزدیک مشکلات مردم را لمس نمایند ؟آیا حتما باید در شاهرود اتفاقی بیافتد(سیل وزلزله و آتش سوزی وبازدید از مسکن مهرو...) که شما گذری خود را به مردم نشان داده ودوباره به مرکز استان برگردید ؟؟آیا ما که روزی دهها بار شمارا  از شبکه استانی اختصاصی یتان میبینیم بهتر نیست از نزدیک شما را ملاقات نماییم ؟؟ آیا فکر نمی کنید این خواصی که اطراف شما هستند و امام علی هم به آنها اشاره کرده اخبار را وارونه در نزد شما بیان میکنند ؟؟آیا بهتر نیست معنای عدالت را از خود آقای احمدی نژاد بپرسید ؟آیا معنای توسعه متوازان که امام علی به آن اشاره کرده را درک کرده اید ؟آیا این سخن امام علی که خشنودی رعیت و عموم مردم بهتر از خشنودی خواص است را درک کرد اید ؟؟آیا معنای این سخن امام علی که گروه  یتیمان و بینوایان  به عدالت تو نیازمند ترند را می دانید ؟؟؟

 آقایان عزیز نکات قابل ذکر از بی عدالتی در این استان بسیار فراتر از این می باشد و اگر بخواهیم ریز آن را ذکر کنیم بشکل یک کتاب قطور در می آید، بیایید و یکبار هم که شده واقع نگر باشید و تمام مسئولین محترمی که در مرکز استان حظور دارند و بی عدالتی را بعد از این همه سال لمس نکرده اندو ندای عدالتخواهی را منفعت شخصی و ضربه زدن به اتحاد می دانند ، بیایند و دریک جمع عمومی مردم شاهرود حاضر شده و تک تک این مسائل را برای آنها اثبات نماییم و در غیر اینصورت در ان دنیا باید جوبگوی تک تک مردمی باشید که حق آنها به هر وسیله ای ضایع شده است.

 

ما مردم شهید پرور شهرستان شاهرود ازنماینده عزیزمان  آقای جلالی انتظار داریم این نامه راکه  برخاسته از عمق وجود مردم شاهرود می باشد ابتدابه دفتر مقام  معظم رهبری و ریاست محترم جمهور وکلیه مسئولین ارشد نظام ارسال و بعد از آن نیز یک نسخه برای کلیه مسئولین مرکز استان ارسال نمایند . زیرا مسئولین مرکز استان تقریبابعد از  سه دهه نتوانسته اند  به مشکلات مردم شاهرود و بی عدالتی که سالهاست در این استان ریشه دوانده رسیدگی و به نفوذ لابی های قوی که در  تمام ادارات و مراکز استان رخنه کرده اند  پایان دهند و این گروههای فشار آنقدر قوی هستند که اگرهم  مسئولی در استان  بخواهد مشی عدالت خواهانه خود را اجرا کند فشار زیادی به او می آورند ومانع از اجرای عدالت می شوند و در کل به سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی آسیب وارده کرده اند  و باعث بدبینی به مسئولین نظام گردیده اند  و لازم است مسئولین ارشد نظام از بی عدالتی عمیق در این استان آگاه گردند و خود چاره ای برای این کار بیاندیشند  . 

 

با تشکر از طرف مردم شهید پرور شهرستان شاهرود

چهارشنبه ٢٠ بهمن ١٣٨٩
نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1389/11/26 10:13
0
0
حق دادنی نیست گرفتی است .
کاربر مهمان
1389/11/25 17:7
0
0
امید است مسئولین ارشد نظام هم صدای فریاد عدالت خواهی مردم شاهرود را بشنوند
کاربر مهمان
1389/11/24 12:38
0
0
لطفادرصورت امکان نام سایت راعوض کنیدوبه نام تمجیدازدکترجلالی تغیر دهید.آخه حضرت علی هم ازتعریف وتمجید ودروغ خوشحال میشد
کاربر مهمان
1389/11/24 11:20
0
0
ایجاد یک استان جدید تحت عنوان البرز شرقی با وجود شهرهای شاهرود ، دامغان ، میامی، تنها راه ایجاد عدالت است
کاربر مهمان
1389/11/24 10:43
0
0
در هفته گذشته صدا وسیمای سمنان به مناسبت دهه فجر گزارشی از یکی از روستاهای شهرستان سمنان تهیه کرده بود و چند خانواده از تهران و دیگر شهرستانها برای زندگی به این روستا آمده بودند و مجری ذکر کرد که به برکت انقلاب روستاها تمام امکانات شهر را دارا هستند و روستاهای سمنان مهاجر پذیر شده اند اینجانب پیشنهاد میدهم اگر به قوای مرکز نشینان و گردن کلفتان مرکز استان برنمی خورد واین سخن را تعبیر به تفرقه و اختلاف افکنی نمی کنند بیایند و از روستاهایی در شهرستان شاهرود گزارش تهیه کنند که بیش از 60درصد جمعیت آنها کوچ کرده اند و فقط پیرمردان در این روستاها زندگی می کنند .آنوقت این روستاها را با روستاهای سمنان مقایسه کنند .
کاربر مهمان
1389/11/23 16:45
0
0
به امید عدالت واقعی و نه فقط شعار
کاربر مهمان
1389/11/23 15:36
0
0
الهم شف كل مريض.دلتونو به اين چيزا خوش كنيد تا صبح دولتتون بدمه
کاربر مهمان
1389/11/23 13:32
0
0
آقایان مسئول: مگه دفترمشق شب بچگانه است که به این بدسلیقگی چیدمان کردیدخطهارو؟ یکم مراعات بیرونیهارابکنید یک مقدارسلیقه.رنگین کمان درست کردید؟ماکه دیگررجوع نمی کنیم اگراینگونه باشد
کاربر مهمان
1389/11/23 10:15
0
0
با سلام خدمت دکتر جلالی عزیز ، به نظر من تنها راه مبارزه و احقاق حقوق شهروندان وحدت مسولان دو شهر دامغان و شاهرود و تقاضاهای مشترک میباشد
کاربر مهمان
1389/11/22 22:28
0
0
به امید روز ی که عدالت در این استان فراگیر شود .
کاربر مهمان
1389/11/22 19:37
0
0
ایجاد نهاد مردمی قدرتمند د رشاهرود ازاز ایجاد کارخانه خودروسازی واجب تر است تا بتوانیم حق خود از }...{ را بستانیم
کاربر مهمان
1389/11/22 19:10
0
0
این رنج نامه ناله هاییست از بیگانه پس ما شاهرودیها که دل پر دردی از همین شاهرودیهاداریم پیش که رنج نامه مان رابفرستیم.من اربیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد ان اشنا کرد
کاربر مهمان
1389/11/22 9:3
0
0
عدالت گریزی در این استان بسیار زیاد است .
کاربر مهمان
1389/11/21 23:20
0
0
رنچ نامه درد آوری بود اینها واقعیت هایی است که مردم شاهرود طی سالهای متمادی آن را با پوست و گوشت خود لمس کرد ه اند و کاملا هم درست است . از دکتر جلالی هم متشکریم که امکانی فراهم نمودند تا ما بتوانیم حرفهایمان را به گوش همدیگر و مسئولین برسانیم و آنها را تجزیه و تحلیل کنیم . من با کلیات دردنامه شما موافقم . ولی خواستم دو مطلب را نیز عرض کنم : اول اینکه علت برخی مسایل و مشکلات شهری را در خودمان نیز جستجو کنیم و همه تقصیرات را گردن سمنان نیندازیم و دوم اینکه ما برای رسیدن به حقوق پایمال شده خود حتما باید یک تشکل مردم نهاد داشته باشیم . موفق باشید .
کاربر مهمان
1389/11/21 21:59
0
0
چرا مسئولین استان از حضور در جمع مردم شاهرود واهمه دارند ؟تا کی می خواهند چشم خود را بروی واقعیت ها ببندند ؟؟؟
کاربر مهمان
1389/11/21 16:22
0
0
در مورد جنگل ابر با شما مخالفم. من شاهرودیم و از کسانی که مخالف احداث جاده شاهرود - علی آباد هستند. بیخود همه وصله ها را به سمنان نچسبانید. شما اگه دلتون به حال شهرتون میسوخت از این سرمایه ملی حفاظت مبکردین. نه اینکه با ساخت یه جاده از بینش ببرید.
کاربر مهمان
1389/11/21 10:33
0
0
نقد بسیار خوبی بود اما کو گوش شنوا
کاربر مهمان
1389/11/21 9:47
0
0
نمونه واضح تبعیض همین کارخانه خودرو سازی است که اشتغالزایی آن فقط در شهر سمنان حداقل 4000 نفر خواهد بود و احداث کارخانه در شهرستانهای استان سمنان در هاله ای از ابهام قرار دارد .
کاربر مهمان
1389/11/21 8:12
0
0
با فرمایش شما در خصوص اعلام شفاف تخصیص بودجه به تفکیک شهرستان موافقم.اما نفهمیدم چگونه نتیجه گرفتی در حق شهرستان شاهرود اجحاف شده است.اتفاقا اینجانب بعنوان یک شهروند سمنانی ازجناب آقای دکتر کواکبیان بارها خواسته ام بودجه تفکیکی شهرستانها را در طی بیست سال گذشته پیگیری ومنتشر نمایند تا مشخص شود چه ظلم مضاعفی به مردم سمنان ومهدیشهر شده است .فقط سربسته بعنوان یک فرد تا حدودی مطلع با اطلاع جنابعالی برسانم .متوسط بودجه تخصیصی به شهرستان شاهرود 42 درصد بوده است .حال بیابید عامل محرومیت میامی،بیارجمند،مجن و...
کاربر مهمان
1389/11/21 0:25
0
0
باسلام: هر جه از عدالت صحبت میکنیم از آن دورتر میشویم ومشخص میشود که عدالت فقط یک اسم ویک نماد شعاری میباشد و تنهاراه مبارزه اتحاد ملی و قوی شدن مسئولان وتزریق کمی شهامت در رگهایشان است که کمی به خود بیایند واز صندلیهایشان اندکی بلند شوند تا بفهمند حق گرفتنیست نه دادنی .درضمن ممنون دردنامه ای که دل هر کسی که به شهرش کوچکترین نگاه کند را میسوزاند. یاحق
کاربر مهمان
1389/11/20 22:49
0
0
اولین مرتبه بعد از انقلاب است که می بینم در یک سایت رسمی مسئولان را به نقد کشیده و چه خوب می شد همه مسئولان نظام چنین سایتی داشتند و خیلی واضح به ابهامات مردم پاسخ میدادند .
کاربر مهمان
1389/11/20 20:19
0
0
مسئولین استان سمنان انگشت کوچیکه مالک اشتر هم نمی شن !!چه برسد به خود مالک اشتر!!
کاربر مهمان
1389/11/20 19:48
0
0
وای بر این مسئولین سمنانی و عقوبت سختی که در آن دنیا گریبان آنان را خواهد گرفت.خدا را به مظلومیت شهدای عزیز سمنانی که در شهر خودشان مظلومند و به اسمشان چه ظلمها به این مردم شاهرود روا گردیده قسمش میدهم که تا دیر نشده این خواب خرگوشی مسئولین سمنانی را بیدار کند و تا صبراین مردم لبریز نشده و بتوانند این خشم انقلابی مدم را به نحو مناسب جواب دهند که چه بسا جواب آن دنیا بسیار سخت خواهد بود.والعاقبت للمتقین
کاربر مهمان
1389/11/20 18:1
0
0
تمام این مشکلات تا زمانی که شاهرود از سمنان جدا نشود حل نخواهد شد.
کاربر مهمان
1389/11/20 17:23
0
0
با سلام اگر حركتي در راستاي صنعت در شاهرود اتفاق افتاده با سرمايه هاي اندك مردمي بوده و آقايان مركز استان فقط كارشكني نموده اند چند پروژه مردمي در سمنان سراغ داريد ولي پروژه هايي از محل بيت المال و بودجه ملي و استاني به وفور ديده ميشود.كارخانه قند ،البرز شرقي و چندين واحد صنعتي ديگر يادگار حكومت ستمشاهي است ولي اين آقايان كه دم از عدالت ميزنند هميشه در مقابل پروژهاي مردمي مثل فولاد ،سيمان ،كنسانتره ،فرودگاه و... همكاري كه نكرده سنگ اندازي هم نموده اند از مسئولين مملكتي تقاضاي رسيدگي سريع را داريم تا ذهنيت مردم شاهرود خداي ناكرده نسبت به نظام و يامسئولين رده اول مملكت تغيير نكند .آقايان مركز استان همگي سزاوار استعفا و بركناري هستيد اين پيام مردم مظلوم شاهرود به شماست .
کاربر مهمان
1389/11/20 17:20
0
0
امیدواریم مسئولان مرکز استان گوش شنوا و چشم بینا داشته باشند و اینهمه فریاد مردم شهرستان شاهرود که از بی عدالتی خسته شده اند را ببینند و عدالت را در این استان جاری نمایند .
کاربر مهمان
1389/11/20 14:26
0
0
در هر مناسبت در سمنان کارخانجات مختلف کلنگ زنی یا به بهره برداری می رساند و در شاهرود شاید در دهه فجر یک مرغداری افتتاح شود و این از برکات عدالت مرکز استان است.
کاربر مهمان
1389/11/20 11:23
0
0
بااینکه در نظام جمهوری اسلامی مردمی بودن مسئولان خیلی مورد تاکید بوده ولی بعلت اینکه در این استان مسئولان اجرایی مرکز استان در بین مردم شهرستان شاهرود حاضر نمی شوند فاصله عمیقی بین آنها ومردم شاهرود افتاده است ودر اصل آنها به بارزترین نشانه حکومت اسلام پشت کرده اند وطرفدار از قدرتمندان (مرکز استان ) شده اند و در روز قیامت باید به مردم مستضعف شهرستان شاهرود جوابگو باشند .
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 


تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099