عضویت در سرویس خبری

نام

پست الکترونیکی

محتويات مرتبط
صفحه اصلی > آرشیو مقالات  
اخبار > پاسخي به يك بيانيه موسوم به حزب الله و مردم شهيد پرور سمنان عليه نماينده شاهرود


نسخه چاپي  ارسال به دوست

پاسخي به يك بيانيه موسوم به حزب الله و مردم شهيد پرور سمنان عليه نماينده شاهرود
    ...در هفته نامه شماره 92 شما مطلبي تحت عنوان بيانيه جمعي از امت حزب الله و شهيد پرور سمنان عليه نماينده شاهرود مواردي آورده شده بود كه مرور آن هر خواننده اي خصوصاً اگر خواننده شهروند شاهرودي باشد را به تفكر وا مي دارد...

   

در هفته نامه شماره 92 شما مطلبي تحت عنوان بيانيه جمعي از امت حزب الله و شهيد پرور سمنان عليه نماينده شاهرود مواردي آورده شده بود كه مرور آن هر خواننده اي خصوصاً اگر خواننده شهروند شاهرودي باشد را به تفكر  وا مي دارد و آن اينكه مگر جناب آقاي جلالي نماينده محبوب و مردمي شهرستان شاهرود چه گفته است كه اينگونه برخي هم استاني هاي مركز نشين را به تقلا واداشته  و الفاضي اينگونه را بر زيان آورده اند و آدمي را به فكر وامي دارد كه اولاً چرا يك چنين مصاحبه اي مسئله دار طراحي شده بود؟ و چه شد كه اين عكس العمل ها نسبت به آن اتخاذ گرديد؟ آيا طرح مسائل ريز اجرايي كه شهروندان درجه 3 نيز واقف به آن هستند كه اين قبيل امورات از وظايف نمايندگان نبوده چيزي جز تخريب وجهه مردمي اين نماينده شجاع، ولايي و ساده زيست مردمي كه الحمدا... با عنايت خاص ولي عصر (عج) و اعتماد جدي مردم در سه دوره متوالي تبديل به يك شخصيت ملي و بين المللي شده است را در بر داشته، چه كنيم كه گذر زمان و برخورد با ناملايمات مسير راه اين جوان شاهرودي را مبدل به يك مدير و سياستمدار زير دست نموده كه اين توان را بدست آورده كه با حضور در ميدان بازي افراد و جابجايي عناصر مطرح شده امتيازي به آنان نمي دهد بماند امتيازات فراواني نيز از آنان مي گيرد. در مرقومه مورد نظر دم از وحدت و اتحاد و همبستگي درون استان زده شده بود و آقاي دكتر جلالي را به عنوان چهره برهم زننده اين اتحاد و همبستگي معرفي نمودند. بنده به عنوان يك شهروند شاهرودي خواستم از نگارندگان اين بيانيه تشكر نمايم به خاطر اينكه با اين موضع گيري خودشان ميزان اثرگذاري و نفوذ و جايگاه نماينده شاهرود را به شاهرودي ها نشان دادند و به ما گوشزد نمودند وجود جناب دكتر جلالي سپر محكم در مقابل زياده خواهي مركز نشينان بوده و به ما پيام دادند و چه زود دست به كار شده اند تا با تخريب اين عزيز بزرگوار درصدد هستند به هر قيمتي شده كاظم جلالي در دوره بعد انتخابات نباشد و اما در خصوص وحدتي كه عزيزان دل نگران آن هستند بنده نيز به عنوان يك جانباز و ايثارگر شاهرودي مطالبي را در قالب سه جدول كه برگرفته از صفحات 31،32 و 33 نشريه شماره 3 گزيده شاخص هاي نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 استانداري سمنان به منظور روشن نمودن افكار عمومي شهروندان شهرستان هاي استان سمنان بيان مي دارم و قضاوت را بر عهده خوانندگان محترم مي نهم.

 

 

متوسط نرخ رشد 10 ساله خانوار جمعيت استان سمنان بر حسب شهرستان

طي سال ها 85-1375 بر اساس آخرين تصميمات كشوري (درصد)

رديف

نام شهرستان

تعداد خانوار

جمعيت

جمع

مرد

زن

1

دامغان

21/2

73/0

73/0

73/0

2

سمنان

61/4

02/3

80/2

26/3

3

شاهرود

01/3

00/1

00/1

01/1

4

گرمسار

91/2

48/1

53/1

44/1

استان سمنان

37/3

64/1

59/1

69/1

 


 

متوسط نرخ رشد 10 ساله خانوار و جمعيت نقاط شهري استان سمنان بر حسب شهرستان

طي سال ها 85-1375 بر اساس آخرين تصميمات كشوري (درصد)

رديف

نام شهرستان

تعداد خانوار

جمعيت

جمع

مرد

زن

1

دامغان

22/3

59/1

43/1

76/1

2

سمنان

66/4

14/3

15/3

13/3

3

شاهرود

03/4

95/1

87/1

03/2

4

گرمسار

14/4

59/2

55/2

64/2

استان سمنان

16/4

40/2

35/2

246

 

 

متوسط نرخ رشد 10 ساله خانوار و جمعيت نقاط روستايي استان سمنان بر حسب شهرستان

طي سال ها 85-1375 بر اساس آخرين تصميمات كشوري (درصد)

رديف

نام شهرستان

تعداد خانوار

جمعيت

جمع

مرد

زن

1

دامغان

16/0-

47/1-

09/1-

84/1-

2

سمنان

31/4

33/2

06/1

12/4

3

شاهرود

14/1

67/0-

57/0-

77/0-

4

گرمسار

60/0

66/0-

41/0-

93/0-

استان سمنان

28/1

31/0-

33/0-

29/0-

 

 

ابتدا نگاهي به جغرافياي شهرستان سمنان داشته و سپس با توجه به پتانسيل هاي موجود هر شهرستان به آناليز جداول خواهيم پرداخت.

شهرستان گرمسار واقع در غرب استان و همجواري استان تهران از ديرباز متاثر از منابع فعال استان تهرارن قرار گرفته و مورد توجه صنعت گران بوده و با دارا بودن منابع عظيم آبي نيز در بخش كشاورزي و دامپروري صنعتي از پتانسيل هاي لازم برخوردار بوده است و شهرستان سمنان نيز با دارا بودن مناطق خوش آب و هوايي شمالي خود در محدوده شهرستان فعلي مهديشهر مورد توجه گردشگران و فعالان حرفه دامپروري قرار گرفته و به دليل مركزيت استان نيز زيرساخت هاي فعاليت صنعتي را در ساليان گذشته در خود جاي داده است اما شهرستان دامغان و شاهرود كه شهرستان هاي شرق استان را تشكيل مي دهند به دليل دوري از مركز كمتر از فعاليت هاي صنعتي بهره مند شده ولي بهره مندي منحصر بفرد آنان از موهبات الهي از قبيل آب و هواي خوب، قرار گرفتن بر چهارراه مواصلاتي شمال و مركز خاك حاصلخيز و آب فراوان نشئت گرفته از چشمه سارها و قنوات در سطح استان در امر كشاورزي و دامپروري و حمل و نقل همواره جلودار بوده اند.

توجه سطحي به توضيح بالا هر خواننده اي را متقاعد مي نمايد رشد صنعتي در استان مي بايست در گرمسار انجام مي گرفت و به تبع افزايش جمعيت شهري نيز در اين شهرستان صورت مي پذيرفت در حاليكه آمار ارائه شده در جدول بيانگر رشد بالاي شهرستان سمنان با اختلاف 55% درصدي نسبت به گرمسار و اختلاف 55/1% درصدي به دامغان و 19/1 درصدي به شاهرود بوده و برخورداري از ريزساخت هاي كشاورزي و دامپروري شهرستان هاي شرقي استان نيز مي بايست باعث رشد جمعيت روستايي در اين شهرستان ها شود در حاليكه آمار جداول ارائه شده بيانگر رشد جمعيتي بالاي شهرستان سمنان با اختلاف 78/5 درصدي نسبت به شهرستان دامغان و اختلاف 98/4 درصدي با شهرستان شاهرود و 97/4 درصدي با شهرستان گرمسار مي باشد. حال با اشاره به موارد ياد شده خطاب به آن دسته از عزيزاني كه با نام جمعي از امت حزب ا... و شهيدپرور استان سمنان بيانيه عليه نماينده شهرستان شاهرود صادر نموده و نگران از بين رفتن اتحاد و همبستگي استان هستند مي گوييم اتحاد و همبستگي استاني كه طي 10سال منجر به اين همه رشد در يك مكاني كه از كمترين پتانسيل هاي طبيعي برخوردار بوده و آن همه عقب ماندگي در ساير نقاطي كه بخش اعظمي از پتانسيل هاي خدادادي را دارا بوده شود ارزاني خودتان و خطاب به استاندار محترم سمنان نيز مي گوييم عنايت نموده قبل از اينكه پاسخ اين عزيزان را بدهند نگاهي به اين آمار ارائه شده نمايند تا به عمق نگراني و دلسوزي نماينده شجاع شهرستان شاهرو پي ببرند و همچنين به ايشان عرض نماييم اگر مي خواهيد پي به علت دو رقمي بودن نرخ بيكاري در شهرستان هاي شرقي استان ببريد سري به روستاهاي اطراف سمنان بزنيد و ببينيد كه چند درصد از روستاييان آن روستاها را جوانان شاهرودي و دامغاني تشكيل داده اند كه براي پيدا كردن كار آن هم در شهري كه مديران استان با استفاده از اعتبارات ملي و استاني زيرساخت هاي اشتغال را در يك پروسه برنامه ريزي شده زماني فراهم كرده و باعث خالي شدن روستاها و شهرهاي كوچك شرق استان گرديده اند تشكيل مي دهند.

يکشنبه ٨ اسفند ١٣٨٩
نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1389/12/15 17:11
0
0
سلام برادرهای من.بخدا فقط باید بخدا روجوع کنید باید حرکت کنید قران می فرمایند سرنوشت هیچ قوم و قبیله ای را تغییر نمی دهیم مگر خودشان بخواهند .من حاضرم در مقابل باطل و گرفتن حق .... جانم را ... اهدا نمایم تا حق از بین رفته ما در 50 سال گذشته احقاق شود .یا علی. بپا خیزید که فردا دیر است چون که فردا احمدی نژادی نخواهیم داشت دادرسی نخواهیم داشت. امید وارم آقای خامنه ای این مطلب را بخواند: مردمان با صفای شاهرود را نامردان بی صفاکرده اند نانش را برده اند و خورده اند خون شهیدش را نادیده گرفته اند تحقیرش کرده اند در صدد تجزیه اش هستند . آقا من خاک پاک توام نه من همه شاهرودیها تو را به خدا و امام زمان بدادمان برس و ما را نجات بده نسل آینده شاهرود را نجات بده فردا جانمان را مثل گذشته فدای ولی فقیه می کنیم .آقا ما مردم سمنان را دوست می داریم و به آنان عشق می ورزیم اما دستهای پنهان که از خدا بی خبرند و با احساسات مردم بازی می کنند تا به منافع خود برسند شاهرود را سیبل مقابل قرار داده اند و وسط آن را هم نماینده ولایت مدارمان را گذاشته اند .آقا آقا آقا نفسم گرفت از بی عدالتی تو در کنار ما باشی و ما این همه بی عدالتی را ببینیم شما بدادمان برسید که خدایی ناکرده فردا ... . فدای رهبر شاهرودی دلاور
کاربر مهمان
1389/12/15 14:44
0
0
اگر يك مقدار وجدان داشتيد هرگز اين همه دروغ پردازي نمي كرديد شما خيلي زياده خواه هستيد شما در كنار دستتان آزاد شهر را نگاه كنيد ببينيد امكانات شما بيشتر است يا آنها شما كه تافته بافته جداگانه نيستيد حتي خودتان را با هر شهري غير از مركز استانها مقايسه كنيد ببينيد خيلي جلوتر هستيد يا خير اينقدر دروغ پردازي نكنيد اينها همه نزد خداوند تبارك و تعالي پاسخ دارد خاكسار از مهديشهر
کاربر مهمان
1389/12/12 9:50
0
0
باسلام اصولا نقاطی ازدنیایاحتی کشورما که به صورت تصنعی توسط ماانسانها رشد غیر اصولی داده شده می توان بنوعی عنوان نمود فشارازنوع بشری شامل همه امور و درنهایت تغییربافت جغرافیایی و جمعیتی مناطق همجوار راشامل که میتوان خطراتی همجون سیل وزلزله وغیره راعنوان نمود ودرطبیعت قابل رویت است درمنطقه شهر سمنان واطراف ان دردازمدت این فشارها جهت افزایش جمعیت به علت عدم استعدادخدادادی طبیعت و کویری بودن ان باخطرات احتمالی ازنوع اشاره شده که زاییده ودستپرورده بشر است مواجه که جاداره مسیولان دولت جلوی این رشد تصنعی راگرفته سرمایه گذاری زادرسایر مناطق استان که قابلیتهای فراوانی داشته ومحرومند انجام و شعار دولت عدالت حور راجامه عمل بپوشانند
کاربر مهمان
1389/12/11 11:18
0
0
بسيار عالي! من از يكي از روستاهاي منطقه خوش اب وهواي بخش بسطامم جايي كه تكه اي از بهشتش مي خوانند وآب وهوايش را هيچ جاي ايران ندارد ولي از روستاي900-1000 خانواري ما به دليل تبعيضات و بي عدالتي هاي مركز نشينان قريب به 100 خانواده در مركز استان مهاجرت كرده اند همه هم به خاطر كسب روزي نه به خاطر هوا خوري!!! اونوقت به چه حقي اونا خود را حزب ا.. مي خوانند حزب خدا اينگونه است؟ .....چرا بايد براي برخورداري از يك زندگي حداقلي و بخور ونمير شاهرودي ها از شهر و ديار خود به سمنان بروند و براي به دست اوردن حق مسلم خود اينگونه دست وپا بزنند........ اين توجيه تبعيضات مركز استان نيست ....والبته اونها كه در راس امور اورده شده اند تاكيد مي كنم اورده شده اند!! بايد نگاهشان را درست كنند نگاهي افقي و برابر داشته باشند نه عمودي و نابرابر و از بالا به پايين
کاربر مهمان
1389/12/09 14:25
0
0
ان الباطل کان زهوقا همانا باطل نابودشدنیست پس: .......... که نمیخواهند و نمی گذارند شاهرود پیشرفت کند و براحتی حق مردم شاهرود را میخورند و حتی سالها آنرا کاملا قانونی کرده اند و ......................................................
کاربر مهمان
1389/12/08 11:49
0
0
بسیار عالی ، با رای به این دفاعیه از مسئولین استان می خواهیم پاسخ قانع کننده به علامت سوالهای فراوان افکار عمومی پاسخ دهند زیرا ابهامات بحق اذهان مردم اگر بموقع جواب داده نشود و توجیه نشود شبیه آتش زیر خاکستر عمل خواهد کرد.
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 


تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099