عضویت در سرویس خبری

نام

پست الکترونیکی

محتويات مرتبط
صفحه اصلی > آرشیو مقالات  
اخبار > اتمام حجت با دكتر جلالي


نسخه چاپي  ارسال به دوست

اتمام حجت با دكتر جلالي
    ...روزنامه پيام استان در شماره 2745 خود كه در روز چهارشنبه 4اسفند ماه 1389 منتشر شده است مطلبي را با عنوان نقد كارگروه فرهنگي بنياد توسعه سمنان نسبت به اظهارات دكتر كاظم جلالي درج نموده كه در مقدمه آن آورده است.....

   

روزنامه پيام استان در شماره 2745 خود كه در روز چهارشنبه 4اسفند ماه 1389 منتشر شده است مطلبي را با عنوان نقد كارگروه فرهنگي بنياد توسعه سمنان نسبت به اظهارات دكتر كاظم جلالي درج نموده كه در مقدمه آن آورده است..... ولي از آنجا كه نقد كارگروه فرهنگي بنياد توسعه سمنان صرفاً در چارچوب حفظ وحدت وبه منظور اتمام حجت وپايان يافتن اين گونه اظهارات تنظيم شده است آن را براي (نقد كارگروه) را براي خوانندگان منتشر مي سازيم .

نقد اين كارگروه كه خطاب به دكتر جلالي چاپ گرديده را بارها خواندم ودورد فرستادم بر شما مردم غيور سمنان كه همچنان يك دل و هم رنگ مي باشيد وبرخلاف ما شاهروديها ، هر كجا كه موضوع منافع شهر سمنان باشد دست هم ديگر را مي گيريد وباعث رشد وآباداني شهرتان مي شويد. اين همان چيزي است كه در شاهرود وجود ندارد ما سالهاست در اين شهرستان ياد گرفته ايم فقط غرغر كنيم كه چرا شهرمان رشد نمي كند وحقوقمان پايمال مي شود. ما ياد گرفته ايم فقط يك نفر را جلو بيندازيم واگر موفق شد بگوئيم ما اورا انتخاب كرديم وگرنه قبل از اين هيچ كاره بود وبا وجود امثال ما بالا آمد وپس از آن دست به دست هم مي دهيم تا يك نفر ديگر را بالا ببريم و در مجموع مديران موفق در شهرستان ما بيچاره مي شوند واگر هم موفق نشد كه كاري به كار او نداريم ومي گذاريم موعد رفتنش برسد تا ديگري بيايد. كساني كه در شهر ما وظيفه سخن گفتن را دارند برخلاف شما هرجا كه بايد سخن بگويند سكوت مي كنند و پاي مصالح ملي را به ميان مي كشند واتفاقاً آن ها هم حرف شما را ميزنند ومي گويند نبايد تفرقه بيندازيم ولذا خودرا پشت همين وهم پنهان كرده اند وفقط نظاره گرند. لذا حال پس از چندين دهه وضع شهر ما اين چنين است ووضع شهر شما آن چنان.

راست مي گوئيد بايد دكتر جلالي را كسي بناميد كه داراي خود بزرگ بيني بيمار گونه است وخود شيفته. چرا كه شما عادت نداريد كسي حرف بزند آن هم در مركز استان واز رسانه شما .

نوشته ايد چرا وجودمان سرشار از نفرت وزبانمان آلوده به سرزنش ودشنام باشد وبخل وحسادت لحظه اي رهايمان نكند؟ اما به نظر من اين حسادت نيست وبلكه حق خواهي است ! حسادت يعني اينكه ما چيزي رانداريم كه در اصل شايستگي آنرا نداشته ايم اما حق آن است كه چيزي را كه شايستگيش را داريم از ما گرفته اند.شايد بگوئيد چگونه؟ با جرات ومي گويم با پشتوانه سكوت بزرگان شهرمان كه امروز فقط نامي از آنان مانده است . امروز اگر يك روحاني مانند حسيني شاهرودي يا نظري در كنار دكتر جلالي قرار داشتند كسي با خيال راحت يكه تاز نمي شد وحداقل شب خواب آشفته مي ديد ولي صد حيف .

نوشته ايد هر كس وهر مكاني توانمندي وحجم طبيعي خودرادارد. تهران آن استعداد را دارد وسمنان آن ويژگي را. سمنان شاهرود نمي شود وشاهرود هم سمنان نخواهد بود، مقايسه معقول ومنطقي نيست. آيا به راستي شما باورتان شده كه اگر شاهرود دچار عقب ماندگي توسعه شده به خاطر توانمندي نداشته اش است ؟ بيائيد به آن عزيزاني كه دركنار دستي برآتش دارند بگوئيد فقط يكسال موانع را از جلوي پاي شاهرود بردارند ومديران شهر را آزاد بگذارند تا ببينيد استعداد وظرفيت يعني چه ؟ ما در اينجا مسئول روابط عمومي فلان اداره بازخواست مي شود كه چرا اينقدر در رابطه با ظرفيتهاي شهرستان سخن مي گويي آن وقت توقع داريد كه ما جاي رشد داشته باشيم .

گفته ايد مركز استان شدن به خاك وجمعيت نيست ، كه البته بهتر بود مي نوشتيد به خاك وجمعيت واستعداد وظرفيت نيست . شما راست مي گوئيد اگر بود كه اين چنين نمي شد .

گفته ايد تصميم گيران آينده نگر كشور بسيار خبير ودانايند وآن توانمندي هايي را در نظر مي گيرند كه حضرت عالي به وضوح در عين بصيرت انكار مي كنيد . اين موضوع بماند بين دكتر جلالي وشما اما به ما بگوئيد اين كساني را كه نام برده ايد وما سالهاست دوست داريم بدانيم چه كساني مي باشند نام ببريد تا ماهم تكليف خودمان را بدانيم؟!

گفته ايد سياه نمايي براي تحريك احساسات تند وراي آوردن راي خوب است اما بايد مواظب شان نظام مقدس جمهوري اسلامي ودولتمردان صديق وخدوم آن هم بود. از توصيه شما ممنون هستيم كه راه وفاداري به نظام جمهوري اسلامي را به ما ياد مي دهيد ولي مطمئن باشيد اگر وفاداري ما به آنچه كه داريم نبود هنوز هم بازار شاهرود پر بود از نوشته هايي كه روزگاري شما را خيلي عصباني كرده بود ويا پارچه اي كه پخش آن در رسانه ملي موجب اعتراض شد. ضمناً اگر حق خواهي را منافي وفاداري مي دانيد بايد يادآور شويم جمهوري اسلامي كشور ما بر پايه همين حق خواهي وتوجه به محرومان شكل گرفت پس راه را اشتباه نرويد ونكته انحرافي درست نكنيد. به هر حال باشد ما ترسيدم وحساب كار دستمان آمد.ضمناً من شخصاً به جناب آقاي دكتر كواكبيان ارادت  وعلاقه دارم ومدتي را كه با ايشان در جمعي بوديم جزو بهترين روزهاي زندگيم مي دانم لذا به خود اين اجازه را مي دهم كه بگويم كه در دنيا سياست هر كس براي راي آوردن كاري مي كند يكي به قول شما سياه نمايي ومظلوم نمايي وديگري كت در ميآورد وفرياد مي زند كه بر هيچ از آنها خرده اي نيست.

از قرابت نسبي وسببي ومراودات مردم استان گفته ايد ، حق را گفته ايد اما اينكه در يك خانواده عده اي دائم در ناز ونعمت باشند وعده اي نه، رسم قوم وخويشي نيست. بيائيد همه بر سر يك سفره بنشينيم تا هم غذا كوفتمان نشود وهم همه از يك سفره غذا بخوريم.

از هيجان آفريني وجنجال گفته ايد كه خرجي ندارد وبه راحتي مي توان در سمنان آن را به وجود آورد والبته نام نمازگزاران سمنان را نيز آورده ايد، از اين بابت خيالتان راحت باشد در اينجا چنين اتفاقاتي نمي افتد وكسي حال اين كارها را ندارد لذا با خيال راحت هر كاري كه خواستيد انجام دهيد . راستي در كجا مرگ برجلالي را فرياد مي زدند؟

از كلنگ زني ششمين خط توليد سمند در شهرك صنعتي سمنان گفته ايد كه پس از مطالعه كارشناسي شده به استعداد ده ها هزار اتومبيل در سال در شهر شما برزمين خورده است . اما نامه اي انتشار يافته كه سه نماينده ديگر استان تاكيد وگواهي وامضاء نموده اند كه مدير ايران خودرو كه اتفاقاً از همشهريان شما نيز مي باشد رسماً اعلام كرده يا اين كارخانه يا درسمنان ايجاد مي شود ويا در هيچ جا. حال كدام يك موثر بوده نظر كارشناسي يا نظر مديريتي؟ حداقل شما بگوئيد تا ما روشن شويم .

در خصوص بيكاري جوانان شاهرودي گفتيد ، دمتان گرم ، به راستي كه حرفتان را قبول دارم چرا كه گفته ايد در شاهرود پرسشگر و پاسخگو وكاربر يكي است به همين علت ديگران بيكار مي مانند . اما در سمنان يكي مي پرسد، چند نفر پاسخ مي دهند ، جمعي نقد مي كنند ، عده اي مشغول ويرايش اند وكاربران هم حقيقي وعيني اند وخلاصه همه سرشان گرم است وكسي بيكار نمي ماند. به راستي كاش مسئولين شهر(البته آن عده كه اختيار از خود دارند) به اين پاسخ دقت كنند.

در آخر از طومار 16 متري عليه دكتر جلالي نوشته ايد دكتر را نمي دانم اما ما چون در زمان مرحوم حسني شاهرودي هم سابقه اي از اين كا را داريم زياد تعجب ننموديم چرا كه فهميده ايم هر نماينده اي كه از حق خواهي بگويد وبي عدالتي را فرياد بزند سياه نما، دنبال راي ومنصب ، عوام فريب و...است البته از نظر برخي از افرادي كه قرابت نسبي وسببي دارند.

به هر حال ما كه كودكي وجوانيمان در اين شهر بر باد فنا رفت وهنوز روزي صد بد وبيراه به خود مي گوئيم كه اي كاش در همان سنين جواني راهي دياري ديگر مي شديم ويا حداقل به سمنان مي آمديم تا امروز در وضعيتي بهتر باشيم ولي متاسف هستيم كه جواني فرزندانمان نيز اين چنين بگذرد.

از اينكه به ما يادآوري نموديد اين فرياد دكتر جلالي براي راي آوردن است وما را روشن كرديد ممنون هستيم سعي مي كنيم دوره بعد اگر آمدند به ايشان راي ندهيم وكسي ديگر را بفرستيم كه تا برود جا بيفتد وبا چند وزيري سلام وعليكي بكند چهار سالي زمان ببرد. از اينكه گفتيد دكتر جلالي دائم در سفر مي باشند هم ممنون مي گوئيم بليط هايشان را باطل كنند وپاسپورتشان را بگيرند تا فقط همين جا بماند اصلاً چه معنا دارد كه يك نماينده با همه وزرا آشنا باشد ومهره اي در كشور باشد . فقط نفهيميدم چرا در اين قسمت بر خلاف گفته هاي بالا شان نظام را در نظر نگرفتيد. ضمناً شما زياد زحمت نكشيد عده اي از دوستان در همين شهرستان مدتي است روي اين پروژه كار مي كنند لذا شما وقت خودرا در قسمتي ديگر صرف نمائيد.

به راستي ماهم حاضر مي باشيم كه اين جنگ ديرينه شاهرود وسمنان با روشنگري شما پايان يابد . مسئولان استان وشهرستان بيايند در همان رسانه شما وبدون هيچ ملاحضه وسفارشي حقايق را بگويند واگر موردي است با ارائه مستندات بيان كنند تا شايد واقعيت همين باشد كه شما مي گوئيد وهمه چيز در صد سال گذشته بر اساس رعايت عدالت توزيع شده باشد وما اشتباه كرده باشيم . كه اگر اين چنين باشد ما نيز با گل وشيريني براي عذر خواهي از شما خدمت مي رسيم واز اينكه نمايندگان ما براي آوردن راي ما را سياه نموده بودند خجالت زده شويم.
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٨٩
نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1390/01/10 21:18
0
0
1)انتظارداریم نماینده محترم ولی فقیه که نماینده کل استان است موضعی عدالت محورداشته باشد 2) عدالت زمانی محقق می شود که مسئولان استان ازایوانکی تا فرومد وانتهای منطقه خارتوران نگاه یکسانی داشته باشند ولی اصلاٌ اینطورنیست. 3) باید مردم ومسئولان شهرستان علاوه بر اتحاد،همدلی حفظ امنیت ملی برحقوق حقه خود تاکید کنند.
کاربر مهمان
1390/01/07 13:49
0
0
سلام بسياري از مطالب اين نوشته درست است ولي باور كنيد تمام مشكلات ما سمنان نيست. در شاهرود مردم نسبت به سرنوشت شهرشان بي تفاوت مي باشند واصلا برايشان مهم نيست كه كي بيايد وكي برود. همه سرشان در كار خودشان است ولي در سمنان اين چنين نيست. حالا چرا توقع داريد سمنان بهتر از شاهرود رشد نكند. به قول نويسنده بايد به سمناني ها احسن گفت وما حق نداريم آنها را به خاطر اتحادشان محكوم كنيم . خيلي مرد هستيم خودمان هم دست به دست هم بدهيم
کاربر مهمان
1389/12/27 23:41
0
0
خب راست میگن دیگه کاری به کارشون نداشته باشین تا علیه شما بیانیه ندن. مگه قبلا که چیزی نمی گفتید اونا با شما کاری داشتن. خدا رحمت کند آقای حسینی رو که مثل خار بود تو چشم بعضی ها حالا هم دکتر جلالی شده منافق وتفرقه انداز
کاربر مهمان
1389/12/23 16:35
0
0
با سلام فقط همت وصبر قطره آبي است كه مي تواند سنگي را سوراخ كند .مردم شهر شاهرود بايد بدانند تا زماني كه فقط مي ناليم از ظلمي كه به شهر مي شود نتيجه اي حاصل نمي شود.بايد جمعي شويم وحركتي . باهم بودن است كه مي سازد هر آنچه را كه مي خواهيم. انشاءالله
کاربر مهمان
1389/12/20 23:58
0
0
امشب سریال مختار را که دیدم یاد وضعیت خودمان افتادم. در این سریال هم تفرقه ونفاق باعث از هم پاشیدن روند پیروزی می شود. در شهر شاهرود نیز مردم یک دل نیستند وگرنه مطمئن باشی یک اتحاد وهمراهی می تواند بر تمام دسیسه ها پیروز شود. همانطور که نویسنده نوشته عامل شکوفایی سمنان یک دلی آنها در این مواقع است. شاهرود شهر کوچک وبی بضاعتی نیست فقر ما در انسجام است. صادقی
کاربر مهمان
1389/12/19 20:0
0
0
سلام، آقاي دكتر من به عنوان يك شاهرودي كه سالهاست در آلمان زندگي مي كنم با اين نوشته موافق مي باشم . شهر ما به خاطر همراه نبودن مردم عقب افتاده است . اميدوارم شاهر تحول بزرگي در شهرمان باشيم _ آلمان - بهروز- شهر
کاربر مهمان
1389/12/19 13:38
0
0
به نظر من حالا كه اين جو به وجود آمده نبايد گذاشت خاموش شود من هم پيشنهاد مي كنم آخرين نماز جمعه امسال مردم به همبستگي وحضور در نماز جمعه دعوت شوند تا يك صدا فرياد مظلوميت شهرستان را به گوش همه برسانيم . به هر حال دكتر جلالي وامام جمعه بايد اين را بخواهند كه طي يك فراخوان از مردم دعوت كنند.
کاربر مهمان
1389/12/18 21:45
0
0
جانا سخن از زبان ما میگوئی . آفرین به این بیان شیوا و قلم رسا . به امید ظهور عدالت گستر موعود .
کاربر مهمان
1389/12/18 10:43
0
0
عدو شود سبب خير . اين بيانيه به ما نشان داد كه بايد همت بيشتري داشته باشيم ودر كنار نماينده شهرمان هم صدا وهم نوا باشيم .بايد قبول كنيم كه وي يك تنه نمي تواند همه كارها را انجام دهد وحمايت مردمي را نياز دارد.
کاربر مهمان
1389/12/17 22:13
0
0
خدا عمرت دهد که حرف دل ما را زدی در مرکز استان برخی ها یک مشکل بیمار گونه دارند و آن هم این است که باید قدرت تحمل خود را بالا ببرند چرا که دیگر آن نسلی که به شما اجازه میداد هر حق و نا حق کنید مرده است
کاربر مهمان
1389/12/16 22:22
0
0
با سلام حقیقتا همین است ما چوب عدم هماهنگی ودوری از هم را می خوریم وگرنه نباید اینگونه تحقیرمان کنند
کاربر مهمان
1389/12/16 13:42
0
0
مقام معظّم رهبرى ضمن هشدار به کسانى که به بهانه هاى واهى، از مطرح شدن مجدّد گفتمان عدالت خواهى نگران هستند، تأکید مى نماید: «بعضى مى خواهند با عنوان "تندروى"، عدالت را متهم و محکوم کنند. عدالت، تندروى نیست; حق گرایى است; توجه به حقوق آحاد مردم است; جلوگیرى از ویژه خوارى است; جلوگیرى از تجاوز و تعدّى به حقوق مظلومان است. در یک کشور، کسان زیادى پیدا مى شوند که اگر دستگاه مسئول قانونى به مدد آنها نشتابد، در امواج درگیرى هاى گوناگون لگدمال مى شوند. وظیفه دولت عدالت مدار، توجه ویژه به قشر محرومین است.
کاربر مهمان
1389/12/16 13:4
0
0
مطلب خوب وجامع وكاملي بود.
کاربر مهمان
1389/12/16 10:53
0
0
آقاي رضائيان. سلام . مثل هميشه بسيار خوب نوشتيد وگويا . ممنون. اميدواريم اين مشكل روزي حل شود تا حقوق ما بيش از اين از بين نرود.انشاءالله
کاربر مهمان
1389/12/16 10:30
0
0
چرا نماینده محترم ولی فقیه در برابر سخنان تفرقه برانگیز و فرافکنی های عناصری ... در مرکز استان سکوت کرده است ؟؟؟ ما موضع گیری قاطع از ایشان انتظار داریم .
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 


تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099