عضویت در سرویس خبری

نام

پست الکترونیکی

محتويات مرتبط
صفحه اصلی > آرشیو مقالات  
اخبار > ضرورت دگرديسي در آموزش و پرورش


نسخه چاپي  ارسال به دوست

ضرورت دگرديسي در آموزش و پرورش
    ...ومحور اين چشم انداز نيروي انسانيست،چرا كه قرار نيست از كره مريخ ويا ممالك ديگر بيايند وكشور را بسازند اما ...

   

                                                                      

بنام اول مربي

موضوع:آموزش وپرورش نيازمند دگرديسي (آموزش وپرورش دراتوپياي اسلامي)

مقدمه وطرح مشكل:

رشد وتوسعه هر كشوري مطمئنا نيازمند نيروي انساني كارآزموده وتواتمند است ومحور توليد نيروي انساني دروهله اول آموزش وپرورش مي باشد. به تحقيق كشورهاي پيشرفته آموزش وپرورش پيشرفته دارند وبراي امر تعليم وتربيت وآموزش نيروي انساني اهميت فوق العاده اي قائلند ودر كشور ما مخصوصا كه كاركرد خانواده در امر تعليم وتربيت فرزندان كم رنگ شده است مي طلبد كه توجه ويژه اي به نهاد آموزش وپرورش شود واز طرفي در كشور ما برنامه اي آرماني بنام چشم انداز 20ساله توسعه در حال اجراست وقرار است كشور مارا در افق 1404ش به قدرت اول اقتصادي ،فرهنگي ،علمي ،سياسي،اجتماعي،نظامي در سطح  خاورميانه ومنطقه تبديل نمايد ومحور اين چشم انداز نيروي انسانيست،چرا كه قرار نيست از كره مريخ ويا ممالك ديگر بيايند وكشور را بسازند اما با كمال تاسف بايد گفت كه نظام فعلي آموزش وپرورش قادربه ايفاي نقش موثر خود در اين چشم انداز نخواهد شد به دلايل مشروحه زيرا:

1- اولويت اول نظام ودولت وكشور آموزش وپرورش نيست.زيرا در 30سال گذشته اولويت ها مسائل جنگ،سازندگي،اقتصاد،توسعه سياسي بوده است.

2- به وزارت آموزش وپرورش به ديده يك دستگاه سربار ومصرفي نگريسته مي شود در صورتي كه مقام معظم رهبري آموزش وپرورش را  مهمترين نهادتوليدي

كشور معرفي كردند كه محصول آن انسان رشد يافته است.

3- نظام كهنه وفرسوده آموزش وپرورش به روزمرگي دچار شده وبه روغن سوزي افتاده وكاركردتعليمي وتربيتي خود را از دست داده است.

*- بطوري كه آموزش وپرورش در همه سطوح تحصيلي از ابتدايي تا متوسطه تبديل شده است به يك پرورشگاه كه محل نگهداري دانش آموزان است زيرا:

- دانش آموز ديگه نه درس مي خواند ونه تربيت دارد وهمه وهمه از صدر تاذيل بما معلمان ميگن نمره آنها مهم نيست درس نمي خونن مهم نيست ،بي تربيتي ميكنن مهم نيست مهم اينه كه دانش آموز توي كوچه وخيابون وخونه نباشه كه شر بپا كنه واز ما ميخواهند كه براي كاهش افت تحصيلي دانش آموزان را با همه شرارتها، بي تربيتي ها،درس نخواندن ها آخرسال نمره قبولي بدهيم. كجاي دنيا اينگونه است.

- محصول  وخروجي آموزش وپرورش فعلي  دانش آموز بي سواد وبي تربيت است كه اسم خود را بلد نيست ونرم جرم وجنايت وبي بند وباري را در جامعه افزايش داده اند زيرا افرادبزهكار ومشكل دار جامعه امروز ما از كره مريخ كه نيامده اند اينان همين دانش آموزان قديم ما بودند كه خوب تربيت وساخته نشده ووارد جامعه شده اند.

- بي سوادي متاسفانه به دانشگاهها نيز سرايت كرده وكافيست از اساتيد معززدانشگاهها بپرسيد كه اكثر دانشجويان در نوشتن كلمات مشكل دارندوخيلي ازمسائل پيش پا افتاده رياضي و فارسي واملايي و.... را بلد نيستند.

4- در بخش پرورشي ،متاسفانه پرورش هم شده مثل آموزش ومعلم پرورشي همانند دبيران آموزشي سر كلاس حضور يافته ودرس مي دهد در صورتي كه پرورش  به نظر من يعني گردش ،تفريح ،اردو كه در مدارس ما خبري نيست ودولت براي اين امور مهم بودجه نداردوبااين وضع بايد نام وزارتخانه را عوض نموده وبگذارندوزارت آموزش وآموزش وآموزش.

*- تازه وقتي از اداره مي خواهيم كه مجوز اردو صادر كند ميگويند بخشنامه آمده كه اردوها لغوشده ويااز اختصاص بودجه امتناع مي كند وياميگويندهزينه اياب وذهاب وغذارا ازخود دانش آموزان بگيريد.

*- كلاسهاي درس خشك وبيروح شده وهمه اش شده درس ودرس ودرس ،دانش آموز بما معلمان ميگويند كه درمنزل كه پدر ومادر مارا يه تفريح يه مسافرت ،يه سالون غذاخوري نمي برندتوي مدرسه هم كه همش شده درس واز تفريح خبري نيست وازتغذيه هم كه خبري نيست ،دانش آموز عقده اي شده وميگويد چرا ما بايد درس بخوانيم با اين وضع.

*- بعضي كلاسهاي مدارس آنقدر فضاي نامطلوبي دارد كه حتي براي نگهداري دام هم مناسب نيست.درفصل زمستان نه شوفاژ ونه بخاري مناسبي دارد و درفصل تابستان نه پنكه وكولري ونه سرويس بهداشتي مناسبي بعضي مدارس نه حتي يك تك درختي ،دانش آموز وقتي از مدرسه تعطيل مي شود گويي از زندان آزاد شده است.چرا چون جذابيتي ندارد،دانش آموز مخش تريت شده وگرسنه هم هست واعصابش خرد شده ميخواهد زودتر خود را به منزل برساند و چايي وغذايي بخورد.

*- دانش آموزان دچار دوگانگي ارزشي شده اند مثلا در مدارس به آنان گفته مي شود كه حجاب الزاميست و بي حجابي وبد حجابي مطرود است اما صدا وسيما دائما  خانمهاي بدحجاب وبي حجاب را نشان مي دهد وسينما نيز بدون هنرمندان زن باحجاب انگار رونقي ندارد وجلد اكثر مجلات حتما براي فروش بالاتر مزين به تصوير يك هنر مند زن بدحجاب است. ودانش آموز بد بخت ما مانده است بين دوراهي كه بالاخره حجاب خوب است يا بد؟

اما دلايل افت آموزشي وبي سوادي خروجي هاي آموزش وپرورش

1- تغيير نظام ارزشيابي نمره اي به كيفي در دوره ابتدايي(ديگر ملاك نمره نبوده ومعلم سليقه اي وبراساس درجات/عالي،خوب، متوسط وضعيف/ عمل نموده وهمه دانش آموزان را قبول معرفي مي كند ودردوره ابتدايي مردودي وجود ندارد وهمه قبول مي شوند.

2- درس املا ء در دوره ابتدايي  وراهنمايي از اهميت افتاده ودانش آموز بدون يادگيري درست كلمات واردراهنمايي مي شود. نمونه اي از املاء كلمات دانش آموزان سوم تجربي متوسطه: اتصع(عطسه) زخيم(ضخيم) اصتلاهات(اصطلاحات)و..............

3- درس انشاء نيز اهميتي  نداشته ودانش آموز در دوره دبيرستان قادر نيست  5 دقيقه براي جمع صحبت كند.

4-  دردوره راهنمايي نيزامتحان نهايي سال سوم برداشته شده وبه صورت داخلي برگزار مي شود و  همين روند كيلويي نمره دادن ادامه داشته ودانش آموز همه نارسايي ها وضعف ها را با خود وارد متوسطه مي كندحال دانش آموز مثلا  دروس علوم ورياضي را با تك ماده در راهنمايي قبول شده وآمده سال اول دبيرستان  وبايد دروس تخصصي تر يعني شيمي وفيزيك وزيست شناسي راكه درراهنمايي باتك ماده قبول شده بخواند مثل اينكه فردي نمي تواند از يك نهر 1متري بپرد ازاو بخواهيم از يك نهر 3متري بپرد.

5-  متاسفانه بيشتر سيستم آموزشي ما خالي از نشاط بوده وبيشتر مطالب بجاي تفهيمي حفظي است ودبير محترم  كارش شده سخنراني وجريان تدريس يك طرفه ومونولوگ ودانش آموز در فرايند يادگيري نقشي ندارد.

6- درمدارس ديگر به مقوله مبارزه با تقلب توجهي نمي شود وتازه مسئولين براي كاهش افت وبالارفتن درصد قبولي از آن حمايت هم مي كنند ودانش آموز درهمين مدارس راه دزدي وسرمعلم كلاه گذاشتن رايادمي گيرندآري ريشه بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي از همين جاها شروع مي شود

7- كاركتر تنبيه وتشويق هم دوزش آنقدربالا نيست كه دانش آموزرا وادار به درس خواندن كند ديگرنمي توان دانش آموزرا بايك دفتر ياداشت ويا يك بسته مدادرنگي تشويق به درس خواندن كرد.

8- درنظام قديم براي هردرس علوم پايه اي يك واحد وكتاب آزمايشگاه نيز با ساعات مجاز وجود داشت ولي در نظام فعلي واحدآزمايشگاه چه ازنظر كتاب وچه ساعت كار ضميمه كتاب اصلي شده واصلا جزو شرح درس نبوده وامتحاني هم از آن گرفته نمي شود وكاردرآزمايشگاهي وجود نداشته واصلا آزمايشگاهها يابرچيده شده ويا بلااستفاده هستند وكلا آزمايش وآزمايشگاه ازاهميت افتاده است.

9- دانش آموز در دوره متوسطه به اين نتيجه رسيده است كه چه درس بخواند وچه نخواندآخرسال بهش نمره مي دهند بنابراين درس نمي خواند.

11- كتابهاي درسي آبديت نبوده وازجذابيت ،نوآوري وخلاقيت خبري نيست و12ساله كه كتابها بدون تغيير وتحول عرضه مي شوند ووزارتخانه حاضر نيست اشتباهات كتب فعلي را اصلاح كند.

12- ارتباط والدين با اولياء مدرسه كم شده وحتي اوليا دانش آموزان نمي دانند كه فرزندشان كلاس چندم است.

*- سالانه شاهد 8ميلياردتومان خسارت افت تحصيلي هستيم  كه اگر آن را ضربدر12سال كنيم مي شود96ميلياردتومان وهمه اين خسارت  بابت عدم هدايت تحصيلي دانش آموز در سال سوم راهنمايي مي باشد.

13- نرم بالاي تعداد دانش آموز در يك كلاس ،گاها ديده مي شود در يك كلاس 12متري 30تا35نفر دانش آموز به تحصيل مشغولند ومعلم دبير بدبخت نمي داند مبصري كند يا درس بدهدودر طول ترم شايد وقت نكند كه يكبار از دانش آموزان درس بپرسد

14- از سال دوم ببعد نيز چون نرم دانش آموزان مستعد براي رشته هاي رياضي وتجربي كم است گاها ديده مي شود علي رغم خواست وميل دانش آموز، دانش آموز ي را كه تمايل به رشته انساني دارد براي اينك نرم كلاس تجربي به حدنصاب برسد وادارمي كنند رشته تجربي بخواندودانش آموزي كه حتي كشش رشته هاي كارو ودانش را ندارد بايد در رشته تجربي درس بخواند.

15- درسالهاي اخير به آموزش وپرورش ازديد وزارت اشتغال وبنگاه كاريابي نگريسته شد وافرادي از راه نرسيده وبدون آشنايي به امور دبيري وبدون مهارتهاي لازم سركلاسهاي درس حضور يافته وخسارتهاي زيادي را وارد كردند.

16- دانش آموزان بااستعداد ونخبه ودرسخوان وزرنگ دست چين شده ودر مدارس تيز هوشان وشاهد ونمونه دولتي مشغول به تحصيل و دانش آموزان متوسط به پايين وضعيف در مدارس عادي مشغول به تحصيل بوده وعملا هيچگونه رقابتي بين آنان نيست.

اما مشكلات فرهنگيان:

1-  بزرگترين مشكل فرهنگيان نگاه مصرفي دولت به نظام ْموزش وپرورش است كه واز منظر همين نگاه

- فرهنگيان زيادند ويا زيادي به حساب مي آيند.

- در نگاه توسعه مدار اقتصاد مقدم بر فرهنگ است

- مباني توسعه از بالا موثر واقع است نه از پايين وپايه

2- امروزه به دلايل خاصي شانيت معلم زير سوال رفته است

- معلم را در آژانس هاي تلفني  و....... مي توان مشاهده كرد.

 - معلمان قبلا امنيت اقتصادي نداشتند امروزه امنيت جاني هم ندارند نه تنها خودشان بلكه خودرو ،خانواده ومنزل آنان نيز امنيت ندارد (بدبخت معلم با كلي قرض و وام توانسته يك پرايد تهيه كند كه آنهم در كوچه وخيابان امنيت ندارد وخط كشيده مي شود)

- توان يك مسافرت ساده وكم خرج را هم ندارد. وتازه مسافرت كه مي رود توان اقامت در هتل هاي شبي 100تا200هزارتوماني را نداشته وبايد در ستاداسكان آموزش وپرورش درهمان كلاسهايي كه روحش را آزرده اند اتاقي بدون امكانات كرايه كند كه در انتهاي آن دوش آبي نصب كرده وصندلي هايش را برداشته اند ونه پنكه دارد ونه كولر،كجاي دنيا با فرهنگيان اينقدرفقيرانه رفتار مي شود والله علم. دولت يك سفر كارت هم مرحمت كرده كه پولي توي آن نيست.

-وزارتخانه صندوقي دارد بنام صندوق ذخيره فرهنگيان كه هرماه مبلغ 100000ريال از بابت آن ازحقوق معلمان كم مي شود            

واين صندوق با سرمايه چندميلياردي:

1- اولا مديرعامل آن انتصابي است نه انتخابي.

2- ثانيا تسهيلات خاصي ارائه نمي دهد.

3- سالي چند خودرو ووسايل صوتي تصويري باشرايط اقساط وبه صورت قرعه كشي عرضه مي كند كه قيمت تمام شده آن از بازار بيشتراست وباشريط بهتر مي توان اين تسهيلات را از بيرون هم دريافت كرد.

اما آموزش وپرورش آرماني يا رويايي يا اتوپيايي:

1- ساختمانها وفضاي آموزشي آن همانند بانكهامدرن و باكلاس است.

- هر مدرسه داراي يك نمازخانه،آشپزخانه،سالن غذاخوري،سرويس بهداشتي پيشرفته،آزمايشگاه ،اتاقهاي IT،خوابگاه،استخر،كتابخانه وسالن مطالعه،سالن ورزشي،زمين چمن فوتبال، پاركينگ ماشين،اتوبوس است.

2- دانش آموز بجاي 6 ساعت 10ساعت از روز را در مدرسه حضور دارد.

- 6 ساعت آموزشي و4ساعت تفريحي و پرورشي.

3- آموزش وپرورش هر شهر ومنطقه داراي يك اردوگاي تفريحي مجهز است.

4- اطلاعات دبيران در زمينه تخصصي  با برگزاري دوره هاي تخصصي آبديت مي شود

5- كتب آموزشي درطرحهاي جديد  و با مطالب آبديت شده هرسال ارائه مي شود.

6- شانيت معلم به صورت زير تامين مي شود:

-  در بهترين نقطه شهر صاحب يك منزل آبرومند است.

- صاحب يك ماشين مدل بالاست.

- حقوق ومزاياي آنان جزو رديف هاي اول كشور است ومعلم دغدغه معيشت ندارد.

- هنگام مسافرت در بهترين هتل هاي كشور اقامت مي كند.

- به تعرض كنندگان امنيت معلم برخورد جدي مي شود.

- به تخلفات آنان در دادگاه ويژه اي همانند دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي مي شود.

- امر تحصيل وازدواج واشتغال فرزندان آنان تسهيل مي شود.

- براساس اولويت بندي  باشرايط ويژه به حج مشرف مي شوند.

- درطول خدمت حتما به يك كشور اروپايي براي گردش اعزام مي شوند.

- تسهيلات كلان وام باسود كمتر به آنان اعطا مي شود.

7- دانش آموز براساس ميل ورغبت واستعداد خود رشته تحصيلي را انتخاب مي كند .

8- مطالب درسي بيشتر مفهومي است نه حفظي.

9- مدرسه وخانواده ارتباط تنگاتنگي دارند.

10- كلاسهاي درس داراي شوفاژ،كولر،صندلي هاي راحت،پرده وپنجره هاي بدون روكوب است.

11- كلاسها مجهز به  LCD،ويدئوپروژكشن،كامپيوتر ووسائل كمك آموزشي پيشرفته است .

12- تمام وزارتخانه ها خود را بدهكارآموزش وپرورش دانسته وكمبودها وهزينه هاي آن را تقبل مي كنند.

- مثلا وزارت صنايع وشركتهاي خودروسازي سالي10000هزار خوردو سبك (سواري) وسنگين(اتوبوس)به آموزش وپرورش اهدا مي كنند.

- وزارت نفت هزينه گاز مدارس را رايگان كرده وتمام امكانات وظرفيتهاي تفريحي واقامتي خودرا در شهرهاي شمالي ومقدس  در اختيار آموزش وپرورش ميگذارد.

- وزارت بهداشت وزمان يك اكيپ بهداشتي درماني خود شامل پزشك و پرستار را درهر مدرسه مستقر مي كند.وزارتخانه هاي ديگر همينطور.

13-دانش آموزي كه از مدارس فارغ التحصيل مي شود افرادي باشخصيت با تربيت و با سوادند.

 

باسلام وعرض خسته نباشيد خدمت آقاي  دكتر جلالي عزيز، نماينده مظلوم شهرستان مظلوم شاهرود

خواهشمنداست ضمن درج اين مقاله درسايت خود يك نسخه از آن را خدمت مقام معظم رهبري مدظله العالي، رياست محترم جمهور ومقام عالي وزارت تقديم نمائيد. خواشمنداست اول آن رادر ص ورد تنظيم بعد چاپ كنيد                                                        

با تشكر محمدطاهري

فروردين 90

پنج شنبه ١ ارديبهشت ١٣٩٠
نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1390/02/07 9:46
0
0
باسلام مقاله مطرح شده قابل دفاع در مجلس محترم شوراي اسلامي است. جمعي از فرهنگيان بسطام
کاربر مهمان
1390/02/07 8:27
0
0
وضعيت آموزش وپرورش بسياراسفناك ميباشد. مديريت هاي احساسي وناپخته وجناحي ؛طرحها وبرنامه ها ي بدون كاركارشناسي وفقط بااسمي جالب وارزشي مانند مدارس قرآني (بريدبررسي كنيد ببينيدوضعيت اين مدارس درحال حاضر چگونه است )و....
کاربر مهمان
1390/02/06 12:40
0
0
از دکتر جلالی میخواهیم که این مقاله را تقدیم مقام معظم رهبری نمایند باتشکر از محمدعزیز
کاربر مهمان
1390/02/01 20:3
0
0
محمدجان عالیه ولی کیه که توجه کنه
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 


تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099